17 februára 2021

Krížová Cesta so sv. Teréziou od Ježiša

Uvažujúc nad bláznovstvom lásky Boha, vyjadreného v utrpení a smrti Ježiša, zoberme  na ramená svoj kríž a poďme spolu s Kristom na Golgotu. Prípravná  modlitba „Uchopme Kríž s […]
18 februára 2021

#2 Ikonický podcast

Jeruzalemská Ikona Matky Božej Drahí priatelia, s povolením Expozície IKONY Vám každý štvrtok budeme uverejňovať a predstavovať písané ikony. Pre všetkých vás, ktorí uprednostňujete audiokomentár pred […]
20 februára 2021

Sedem hlavných hriechov: Pýcha

„Keď sa Šalamún rozhodol postaviť Bohu nádherný chrám, zveril stavbu štyroch hlavných múrov štyrom rozličným kategóriám ľudí: majiteľom pôdy, remeselníkom, obchodníkom a chudobným. Prvé tri skupiny […]
22 februára 2021

Symboly Terezie od Ježiša – Vodné koleso

Nuž teda, pozrime sa, akým spôsobom sa záhrada môže zalievať, aby sme pochopili, čo máme robiť a akú námahu máme podstúpiť, ak je väčšia než zisk, […]
23 februára 2021

Ako chápu mystiku bežní ľudia dnes

Dominika Alžbeta Dufferová, OSU 2# pokračovanie: Úvod do mystiky Terézie od Ježiša a Jána od Kríža Josef Weismayer, nedávno ešte profesor na Teologickej fakulte Viedenskej univerzity, […]
24 februára 2021

„Ujko“, ktorý vtiahol „Akademikov“ do modlitby

Týmto dielom ukončíme úvahy o modlitbe v živote kardinála Karola Wojtylu z obdobia pred jeho zvolením za Kristovho námestníka. Na prvom mieste sa zamerajme na „Akademikov“, skupinu vysokoškolákov, ktorí […]
25 februára 2021

#3 Ikonický podcast

Kristus – Blažené ticho  Drahí priatelia, s povolením Expozície IKONY Vám každý štvrtok budeme uverejňovať a predstavovať písané ikony. Pre všetkých vás, ktorí uprednostňujete audiokomentár pred […]
26 februára 2021

Sedem hlavných hriechov: Lakomstvo

P. Rudolf Bartal, OCD Pri jednej príležitosti požiadal muž svojho suseda, aby mu požičal hrniec. Hrniec mu požičal, aj keď sa mu príliš nechcelo. No cítil […]
1 marca 2021

Symboly Terezie od Ježiša – Potôčik

Nuž teda, pozrime sa, akým spôsobom sa záhrada môže zalievať, aby sme pochopili, čo máme robiť a akú námahu máme podstúpiť, ak je väčšia než zisk, […]
2 marca 2021

Definícia kresťanskej mystiky

Dominika Alžbeta Dufferová, OSU 3# pokračovanie: Úvod do mystiky Terézie od Ježiša a Jána od Kríža Stará, tradičná a pritom klasicky jasná náuka o kresťanskej mystike rozlišuje dvojakú […]
3 marca 2021

Kňaz a biskup milujúci modlitbu

Dnes sa pozrime na modlitbu mladého kňaza a biskupa Wojtylu prostredníctvom výrečných svedectiev. Začnime od jeho kňazskej služby v Niegowici, v prvej farnosti novokňaza Karola:   „To bol kňaz – […]
4 marca 2021

#4 Ikonický podcast

Ikona Krista Pantokratora Drahí priatelia, s povolením Expozície IKONY Vám každý štvrtok budeme uverejňovať a predstavovať písané ikony. Pre všetkých vás, ktorí uprednostňujete audiokomentár pred klasickým […]
5 marca 2021

Sedem hlavných hriechov: Smilstvo

P. Rudolf Bartal, OCD „Konferencier na začiatok svojho prejavu zamával zelenou stoeurovou bankovkou. „Kto chce túto bankovku?” opýtal sa publika. Zdvihlo sa veľa rúk a konferencier […]
8 marca 2021

Symboly Terezie od Ježiša – Výdatný dážď

Nuž teda, pozrime sa, akým spôsobom sa záhrada môže zalievať, aby sme pochopili, čo máme robiť a akú námahu máme podstúpiť, ak je väčšia než zisk, […]
9 marca 2021

Psychologicky nadprirodzená modlitba – mystická modlitba

Dominika Alžbeta Dufferová, OSU 4# pokračovanie: Úvod do mystiky Terézie od Ježiša a Jána od Kríža Mystická modlitba sa týka viac poznávajúcich a menej vôľových úkonov mohutností. […]