Aktuality


23 júla 2021

X. Škapuliarská pút

V sobotu 24. júla sa na pútnickom mieste Staré Hory uskutoční X. Celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara. Program sa začína o 8.30 adoráciou, po nej nasleduje prednáška o. […]
16 júla 2021

Kvet Karmelu – Pieseň

Flos Carméli, vitis florígera,splendor cæli, Virgo puérperasinguláris. Mater mitis, sed viri néscia,carmelítis esto propítia,stella maris. Radix Iesse gérminans flósculum,nos adésse tecum in sæculumpatiáris. Inter spinas quæ […]
16 júla 2021

Novéna a odpustová slávnosť k Panne Márii Škapuliarskej Banská Bystrica

7. – 16. 7. 2021 Milí ctitelia škapuliara, našťastie už nemusíme dodržiavať toľko hygienických predpisov a noriem, zdá sa, že pomaly kráčame k tomu, čo sme považovali za normálny […]
16 júla 2021

Novéna a odpustová slávnosť k Panne Márii Škapuliarskej Košice-Lorinčík

7. – 16. 7. 2021 Milí priatelia, prijmite aj tento rok pozvanie k účasti na novéne od 7. do 15. júla. Počas nej a zároveň v deň […]
16 júla 2021

Pozvánka na novény a slávnosť Panny Márie Škapuliarskej na Slovensku

Múdrosť, ktorú nám chce Mária vštepiť do srdca, spočíva v postoji cvičenia sa v stálosti. Diabol  je pokorený, keď vidí, že pri opakovanom pokušení nestrácame dôveru a neupadáme […]
15 júla 2021

Deviaty deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Pobožnosť k Najsvätejšej Panne Márii nemožno zužovať na modlitby a úctu pri určitých príležitostiach, musí sa stať „habitom“, čiže usmerňovať celé naše kresťanské správanie, vychádzajúce z […]
14 júla 2021

Ôsmy deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Všetci, ktorí nosia škapuliar a uctievajú si Máriu so synovskou a dcérskou oddanosťou, majú rásť v láske k nej a vo svete posilňovať prítomnosť tejto Ženy […]
13 júla 2021

Siedmy deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Keď žijeme v závislosti od Márie a sme jej oddaní, náš duchovný pokrok je istejší. Ak si zjednotený (-á) s Máriou, zakúsiš osvietenie, staneš sa duchovnejší […]
12 júla 2021

Šiesty deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Mária prisľúbila svojim deťom nosiacim posvätný škapuliar poskytnúť všetky dôkazy  starostlivosti a lásky iba vtedy, ak budú plniť povinnosti dobrých synov a dcér.Brokard  od sv. Terézie, […]
11 júla 2021

Piaty deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Nehanbime sa za škapuliar Najsvätejšej Panny, naopak, považujme to za najväčšiu poctu, že môžeme na sebe nosiť tento znak poddanosti našej najláskavejšej Panej, ktorým sa pred […]
10 júla 2021

Štvrtý deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Skutočne, Mária prijíma veriacich oblečených do škapuliara za svoje deti. A oni na ňu pozerajú ako na svoju vlastnú Matku. Teraz patria jej a ona im. […]
9 júla 2021

Tretí deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Dnes som stála s tebou pod krížom a ako nikdy som výrazne zakúsila, že pod krížom si sa stala našou Matkou. Prijala si všetkých do svojho […]
8 júla 2021

Druhý deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Milosť nevytvorí svoje dielo v dušiach, ktoré sa jej z vlastnej vôle neotvoria, ani Mária nenaplní svoje materinstvo tam, kde sa jej človek neodovzdá.Terézia Benedikta od […]
7 júla 2021

Prvý deň – Novéna k Preblahoslavenej Panne Márii z Hory Karmel

Posvätný škapuliar nám pripomína, že máme neustále rozjímať o živote preblahoslavenej Panny Márie a odovzdať celý svoj život pod ochranu tejto šľachetnej kráľovnej, vždy pripravenej prísť […]
19 júna 2021

Stretnutie mníšok Federácie krakovskej provincie

V dňoch 7. až 11. júna 2021 sa konalo formačné stretnutie Federácie bosých karmelitánok krakovskej provincie. Ako hovorí P. Krzysztof Górski, bosý karmelitán, asistent Federácie sestier […]