Aktuality


24 februára 2021

„Ujko“, ktorý vtiahol „Akademikov“ do modlitby

21 februára 2021

Kláštor v Krakove na Rakowickej ulici

Terajší kláštor, ktorý sa nachádza na ul. Rakowickej 18, je tretím kláštorom bosých karmelitánov v Krakove. Prvý, drevený, bol založený v roku 1605, ale ukázal sa […]
17 februára 2021

Rozmodlený pápež

Keď Karola Wojtylu zvolili za pápeža, svoj modlitebný základ, získaný v rodnom dome a prehĺbený – už v detstve – s modlitebnou charizmou Karmelu, si nielenže udržal, ale ho aj […]
16 februára 2021

List otca Gallicana NDUWIMANA, k priateľom misií.

Milosť a pokoj od nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými!Drahí priatelia misií, Našiel som si chvíľu, aby som vám napísal a podelil sa […]
14 februára 2021

Kláštor v Czernej

Chceli by sme vám postupne predstaviť kláštory našej provincie.  Prvým kláštorom, ktorý by sme vám chceli predstaviť, je starobylý kláštor v Černej. Niekedy ho nazývame aj kláštornou […]
13 februára 2021

Rozhovor so sestrou Luciou,

ktorý viedol abp. Tarcisio Bertone, sekretár Kongregácie pre náuku viery V uplynulých mesiacoch, najmä po tragických udalostiach teroristického útoku v New Yorku dňa 11. septembra 2001, […]
10 februára 2021

Rozhovory o modlitbe

Jána Pavla II. sa často pýtali na jeho modlitbu. Pýtal sa ho na ňu napr. André Frossard aj Vittorio Messori, ktorí potom obsah týchto rozhovorov uverejnili […]
8 februára 2021

Online obnova pre mladých mužov na rozlíšenie povolania

Čas pandémie skúma naše srdcia a pomáha nám sa zastaviť a spýtať sa čo ďalej s mojím životom. Čas izolácie a karantény v nás prebúdza túžbu […]
4 februára 2021

4.2. Spomienka na Mária Eugena od Dieťaťa Ježiša

Eugen GrialouMária Eugen od Dieťaťa Ježiša sa narodil 2. decembra 1894. Pochádzal zo zbožnej rodiny. Od malička sa chcel stať kňazom. V roku 1911 vstúpil do […]
2 februára 2021
Dusan v bazilike

Staré Hory v tv Hronka

Staré Hory sú mariánskym pútnickym miestom s bohatou tradíciou. Viac ako päť storočí naplnených láskou a úctou k Božej matke. Z pôvodne malej baníckej osady je dnes medzinárodne uznávané mariánske pútnické miesto, ktoré […]
1 februára 2021

Br. Dušan pre tkkbs.sk

Božie pozvanie je dobrodružstvo. “Hodiť sa do neznáma, kde ma to veľmi ťahalo,” vraví o pozvaní bosý karmelitán Dušan Hricko, ktorý aktuálne pôsobí na Starých Horách. […]
28 januára 2021

Online omše kláštor Košice-Lorinčík

27 januára 2021

2% pre kláštor Košice-Lorinčík

Ako darovať 2% Do 15. februára 2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov. Ak už […]
26 januára 2021

Zmena kontaktu

Chceme Vás touto setou poinformovať, že sestry bosé karmelitánky z Detvy zmenili svoje číslo telefónu. Pôvodné číslo bolo  +421/0/45 2901 501 od 25.01.2021 budú používať telefonné […]
17 decembra 2020

STAROSTLIVOSŤ SVÄTÉHO JOZEFA O KARMEL

List Generálnych predstavených obutých aj bosých karmelitánov celej karmelitánskej rodine pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia starostlivosti (ochrany, patronátu) sv. Jozefao Katolícku cirkev. Sviatok sv. Jozefa sme v tomto […]