We came from nothing

Slovenské komunity

V Láske ukrytá

Sestry bosé karmelitánky Košice / 2006

Touto nahrávkou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú Karmelu v Košiciach alebo pri zakladaní nového kláštora v Detve.

Kvet Karmelu

Sestry bosé karmelitánky Košice / 2007

Karmelitáni sú spojení s Pannou Máriou od začiatku svojej existencie. Keď sa usadili na hore Karmel, zasvätili jej svoju prvú kaplnku. V Márii videli svoju Matku, Patrónku a Sestru. Preto aj sestry chceli poukázať na tento klenot našej spirituality, akým je Mária ako naša sestra.

Sám Boh stačí

Sestry bosé karmelitánky Košice / 2010

Nech ťa nič neznepokojuje, nech ťa nič neľaká.
Všetko sa pomíňa, Boh sa nemení.
Trpezlivosť dosiahne všetko.
Kto má Boha, tomu nič nechýba:
Boh sám stačí.
sv. Terézia od Ježiša (Avilská)

Modlitba vďaky

Sestry bosé karmelitánky Košice / 2015

1995 - 2015
Jubileum 20 rokov existencie kláštora v Košiciach KVP. Sestry naspievali svoje CD ako poďakovanie Bohu a všetkým dobrodincom a priateľom kláštora. Nech sa vám dobre počúva. 

Pokoj je v Bohu

Priatelia Karmelu - spevácky zbor z Lorinčíka / 2011

Nadovšetko ďakujeme Pánu Bohu za talenty, ktoré nám dal, za možnosť ich rozvíjať, za POKOJ, ktorý v ňom nachádzame, a preto spievame tomu, ktorý sa preslávil...

Plesajte Božou radosťou

Priatelia Karmelu - spevácky zbor z Lorinčíka / 2012

Vianočné piesne a koledy nielen v slovenčine. 

Plesajte Božou radosťou, priatelia, nie sme v tmách,
veď Ježiš Kristus Spasiteľ dnes leží v Jasličkách,
by spasil nás z pút diablových, zo smútku v bludiskách...

Velebí moja duša Pána

PRIATELIA KARMELU - SPEVÁCKY ZBOR Z LORINČÍKA / 2014

Oslavna piesen Marii

Poľské komunity

Z ufnością i miłością

Bosi karmelitani krakow

Texty a hudba vytvorená pri príležitosti putovania relikvií sv. Teréziwe z Lisieux v Poľsku v roku 2005.

Rosa Carmeli

Bosí Karmelitáni Krakow

Najstaršie a najznámejšie karmelitánske hymny a antifóny v latinčine na spôsob gregoriánskeho chorálu.

Bóg sam wystarcza cd1

Bosí karmelitáni Krakow / Twoje nebo/

Zhudobnené básne a príležitostné texty sv. Terézie od Ježiša

Bóg sam wystarcza cd2

BOSÍ KARMELITÁNI KRAKOW / TWOJE NEBO/

Zhudobnené básne a príležitostné texty sv. Terézie od Ježiša

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov