bl. Anna od sv. Bartolomeja

1549 - 1626

spomienka 8.06

Ó, nekonečná láska Kristovho Srdca! Pane, neotvoril si ústa, a hovoril si, nevydal si hlas, a predsa si vykonal nepochopiteľné diela. Preto si zostúpil z neba na zem, aby si učil ceste čnosti chudobných, nevzdelaných a slepých. A nebolo toho málo.

Narodila sa v roku 1549 v meste Almendral v Kastílii. Vstúpila do prvého reformovaného kláštora bosých karmelitánok sv. Jozefa v Avile, kde v roku 1572 zložila rehoľnú profesiu. Sv. Terézia si ju vybrala za svoju spoločníčku a ošetrovateľku. Neskôr venovala všetky sily oživeniu a rozširovaniu diela svätej Terézie vo Francúzsku a Flámsku. Ako verná dcéra Cirkvi vynikala vrúcnou horlivosťou za spásu duší. Zomrela v Antverpách v roku 1626. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Benedikt XV. v roku 1917.