Karmelitánska rodina

po roku 1990

NAŠE RÁDYKarmelitánky Dieťaťa Ježiša

KONTEMPLÁCIA A APOŠTOLÁT

Duchovnosť sestier sa opiera o osobu Dieťaťa Ježiša, čiže o duchovné detstvo. Nie je to „detinskosť“, ale detstvo, ktoré sa neopiera o slová alebo city, ale spočíva v pokore a obete, v jednoduchosti mysle a apoštoláte radosti uprostred „malých“ tohto sveta, v radostnom a úprimnom prežívaní svojho povolania.


Karmelitánky Dieťaťa Ježiša

Karmelitánsko-tereziánska únia

JEŽIŠOVA UČENÍČKA

Sestra Karmelitánsko-tereziánskej únie sa stáva Ježišovou učeníčkou, podieľajúc sa na evanjeliových radách prostredníctvom troch sľubov, avšak nie v kláštore, ale v zamestnaní, v ktorom sa nachádza a v bežných spoločenských udalostiach. Tým, že užíva vlastné dobrá skromne, chce byť chudobná s chudobným Kristom. Vo svojom povolaní sa chce pripodobniť Kristovi aj poslušnosťou Bohu Otcovi. Povolaná k duchovnému materstvu, volí si život čistoty, aby bola úplne otvorená pre bratov a sestry.


Karmelitánsko-tereziánska únia