sv. Albert Jeruzalemský

XII - XIII

spomienka 17.09

Nech sú vaše bedrá prepásané pásom čistoty; vaše srdce nech je umocnené svätými myšlienkami, lebo je napísané: „Svätá myšlienka ťa zachová.“

Albert Avogadro sa narodil v polovici XII. storočia v Castel Gualtieri v Taliansku. V Mortare vstúpil k regulárnym kanonikom sv. Kríža, kde ho v roku 1180 zvolili za priora. V roku 1184 sa stal biskupom v Bobbie a o rok neskôr vo Vercelli. Odtiaľ bol v roku 1205 preložený do Jeruzalema. Tu sa ako patriarcha Jeruzalema veľmi staral o zachovanie pokoja a bol dobrým pastierom slovom i príkladom. V čase, keď bol patriarchom (1206 – 1214), zjednotil bratov pustovníkov na hore Karmel tým, že im napísal Regulu. 14. septembra 1214 ho v Akke zavraždil predstavený nemocnice Ducha Svätého, ktorého sv. Albert karhal za zlé mravy a odvolal z úradu.