Bosí bratia Preblahoslavenej 
Panny Márie z hory Karmel

bosí karmelitáni

"Plný som horlivosti za Pána Boha zástupov!"

duch. obnovy

Obnova pre ženy
Obnova pre ženy vedie o. Rudolf Bartal OCD   Bratia bosí karmelitáni z Lorinčíka pri Košiciach pozývajú na duchovnú obnovu
Read more.
Obnova o vnútornej modlitbe
Obnova o vnútornej modlitbe 1. – 3. 6. vedie be. Miloš Viktorín   Chceš poznať chuť vnútornej modlitby v duchu
Read more.
Pustovnícky víkend s Pannou Máriou Karmelskou
Pustovnícky víkend s Pannou Máriou Karmelskou 15 – 17. 07. 2018 Bratia bosí karmelitáni z Lorinčíka pri Košiciach pozývajú na
Read more.
Obnova pre mladé ženy a dievčatá na rozlišenie povolania
Obnova pre mladé ženy a dievčatá na rozlišenie povolania Obnova sa začína v piatok svätou omšou o 18.00 hod. a končí sa v nedeľu
Read more.

články

Tajomstvo Panny Márie  
S poznaním charizmy Karmelu súvisí poznanie tajomstva Panny Má­rie. Musíme si uvedomiť, že tajomstvom Panny Márie je jej vnútor­ný život,
Read more.
Samota
Človek, ktorý je čistý, môže vidieť Boha. Môže kontemp­lovať, môže sa opravdivo modliť. Preto je pre nás nevyhnutná čis­tota. Ale
Read more.
Pokánie
Kedysi bolo pýchou mnícha, keď bol kajúcnikom. Keď napríklad otcovia púšte išli na púšť, kde mali vo zvyku tráviť niekedy
Read more.
Panna Mária a Karmel
Veľkou témou Karmelu je Panna Mária. V spiritualite Karmelu má Mária svoje osobitné miesto. Titul, ktorým Karmel obdaril Máriu, je
Read more.
Modlitba
Prvú karmelitánsku regulu napísali ľudia, ktorí žili v čistote srdca. V čistote, ktorá nie je len čistotou od hriechu, ale
Read more.

zaujímavosti


Check this out on Chirbit

Check this out on Chirbit

Check this out on Chirbit

Check this out on Chirbit

Misie

Knihy

Knihy

Audio

Galéria

Povolanie

Banská Bystrica

Košice-Lorinčík

Staré Hory

Detva

Košice


(c) 2018