Preblahoslavenej Panny Márie
z hory Karmel
Bosí bratia
"Plný som horlivosti za Pána, Boha zástupov."
1 Kr 19, 10

Kto sme?

Sme kontemplatívno-apoštolské spoločenstvo, t.j. spájame vnútornú (rozjímavú) modlitbu s apoštolátom podľa potrieb Cirkvi. Prvenstvo však má vnútorná modlitba.


Čítaj viac

Krása hory Karmel a duchovná tradícia tohto miesta sa pričinili o to, že v 13. storočí vzniká v Cirkvi naša rehoľná rodina. Ticho a samota, rozjímanie nad Božím slovom a práca - to sú hodnoty, ktoré zhromažďujú pustovníkov z hory Karmel pri svojej Matke a Sestre Márii. V 16. storočí, vďaka sv. Terézii od Ježiša a sv. Jánovi od Kríža, získavame nové poslanie a osobitnú úlohu: učiť ľudí modlitbe. Dnes to realizujeme formou duchovných cvičení, dní obnovy, katechéz, vedeckou a vydavateľskou činnosťou, riadiacou prácou v rekolekčných domoch, vo farnostiach, na pútnických miestach ako aj prácou v misiách.

V tom všetkom sme povolaní predovšetkým k modlitbe, ktorá je životom, a k životu, ktorý sa má stať modlitbou!

Krakovská provincia
bosých karmelitánov


Z. Glogera 5
31-222 Krakov, Polsko

+48 12 416 85 41

kuriaocdkrakow@gmail.com

www.karmel.pl


Social Media

Podpor nás

Bratia

  • Banská Bystrica: Kliknite tu
    SK12 8360 5207 0042 0618 3795
  • Košice-Lorinčík: Kliknite tu
    SK41 0200 0000 0026 4934 9054
  • Staré Hory: Kliknite tu
    SK79 7500 0000 0040 2298 2541

Sestry