Banská Bystrica

KLÁŠTOR BOSÝCH KARMELITÁNOV
POD URPÍNOM 29
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
SLOVENSKO

+421 907 747 464
karmel.bb@gmail.com
www.urpin.bosikarmelitani.sk


Zrekonštruovanú krížovú cestu a Kostol Povýšenia Svätého kríža, spolu s novým Kláštorom sv. Terézie Benedikty od Kríža (Edity Steinovej), odovzdal do užívania bosým karmelitánom o. biskup Rudolf Baláž v roku 2008. Miestna komunita v prvom rade spolupracuje s bratmi na Starých Horách - podieľa sa na celotýždennej spovednej službe v banskobystrickej katedrále, v pôstnom období vedie pobožnosť krížových ciest, dopĺňa pastoráciu v UPC a podľa potreby pomáha okolitým farnostiam.

parallax background

Komunita