bl. Mária od Vtelenia

1566 - 1618

spomienka 18.04

čím je hlbšia, tým sa zdá byť menšia a čím viac je duša skrze mučeníctvo srdca „s Kristom pribitá na kríž“, tým viac získava hojné ovocie vykúpenia pre seba a pre druhých.

Narodila sa v Paríži v roku 1566. Ako šestnásťročná sa vydala za Pierra Acariu a priviedla na svet sedem detí. Vykonávala obyčajné domáce práce a znášala trpezlivo rôzne utrpenia, pričom dosiahla vysoké štíty mystického života. Nadchnutá náukou a nebeskými radami sv. Terézie sa v prehojnej miere zaslúžila o príchod bosých karmelitánok do Francúzska. Po smrti manžela poprosila o prijatie do Karmelu v Amiens, kde v roku 1615 zložila rehoľné sľuby ako konverska. Vážili si ju aj významní duchovní muži toho obdobia, medzi nimi aj sv. František Saleský. Vyznačovala sa duchom modlitby a horlivosťou o šírenie katolíckej viery. Zomrela 18. apríla 1618 v Pontoise. Pápež Pius VI. ju v roku 1791 vyhlásil za blahoslavenú.