Svätí Kamelu

Po Tereziánskej Reforme 

Učitelia cirkvi

 


„Všetci, ktorí nosíme karmelitánsky habit, sme pozvaní k modlitbe a kontemplácii, lebo to je náš počiatok, z toho rodu pochádzame, od tých našich svätých otcov z hory Karmel, ktorí v hlbokej samote a v úplnom odlúčení od vecí tohto sveta hľadali kontempláciu ako jedinú drahocennú perlu. Stále pamätajme na našich otcov, tých svätých pustovníkov, ktorých chceme nasledovať. Uvedomme si, ako rýchlo sa všetko na tomto svete končí, akú veľkú milosť nám udelil Pán, keď nás povolal do tohto rádu. Stále majme pred očami príklad našich  zakladateľov, svätých otcov, ktorých sme potomstvom. Predsa vieme, že nijakou inou cestou, iba cestou chudoby a pokory došli do toho šťastia, v ktorom sa dnes tešia z vlastnenia Boha. – Buďme odvážni, nebojme sa mať veľké túžby, usilujme sa, aby sme naplnení Božou milosťou boli svätí tak ako oni.“

Sv. Terézia od Ježiša

(Teresa de Cepeda y Ahumada) 

1515 - 1572

Sv. Ján od Kríža

(Juan de Yepes)

1542 - 1591

Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre

(Thérèse Martin)

1873 – 1897

Svätí

Sv. Terézia Margita od Najs. Srdca Ježišovho

(Anna Mária Redi)

1747 - 1770

Sv. Alžbeta od Najsvätejšiej Trojice

(Elisabeth Catez)

1880 - 1906

Sv. Terézia Benedikta od Kríža

(Edith Stein)

1891 - 1942

Sv. Mária od Ukrižovaného Ježiša

(Maria Baouardy)

1846 - 1978

Sv. Rafael od sv. Jozefa

(Józef Kalinowski)

1835 - 1907

Sv. Zélia a Ľudovít Martinovci

(rodičia sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša)

1831 - 1877 / 1823 - 1894 

Sv. Mária Maravillias od Ježiša

(Maravillas Pidal)

1891 - 1974

Sv. Terézia od Ježiša z Los Andes

(Juana Fernández Solar)

1900 - 1920

Sv. Eliáš od sv. Rodiny

(Cyriak Chavara)

1805 - 1871

Sv. Šimon Stock

1200- 1265

Sv. Albert Jeruzalemský

XII/XIII storčie

Sv. Albert z Trapani

XII/XIII storčie

Sv. Mária de Pazzi

1805 - 1871

Sv. Joachima de Vedrúna

1200- 1265

Sv. Andrej Corsini

XII/XIII storčie

Sv. Peter Tomáš

XII/XIII storčie

Sv. Henrich de Ossó

1200- 1265

Blahoslavení

Bl. František od Ježiša, Márie a Jozefa

(Franciszek Palau y Quer)

1811 - 1872

Bl. Anna od sv. Bartolomeja

(Anna García Manzanas)

1549 - 1626

Bl. Mária od Vtelenia

(Barbara Aurillot (Acari))

1566 - 1618

Bl. Ján Soret

1394 - 1471

Bl. Anna od Anjelov

(Maria Anna Fontanella)

1661 – 1717

Bl. Mária od Ježiša

(Maria López de Rivas)

1560 – 1640

Bl. Redemptus od Kríža

(Thomás Rodríquez da Cunha)

1598 - 1638

Bl. Dionýz od Narodenia

(Peter Berthelot)

1600 - 1638

Bl. Jozefa Naval Girbés

1820 – 1893

Bl. Mučeníci z Rocherfort

(Belgicko)

+ 1794

Bl. Mária Sagrario od sv. Alojza Gonzagu

(Elvira Moragas Cantarero)

1881 – 1942

Bl. Títus Brandsma

1600 - 1638

Bl. Maria Mercedes prat

1820 – 1893

Bl. Mučeníčky z Guadalajara

(Mexiko)

+ 1794

Bl. Compiègne

(Francúzko)

1881 – 1942

Bl. Alfonz Mária od Ducha Svätého

Jozef Mazurek

1600 - 1638

Bl. Terezia Maria Manetti od Kríža

1820 – 1893

Bl. Baptista Spagnioli

(Mexiko)

+ 1794

Bl. Nonius Alvares-ereira

(Francúzko)

1881 – 1942

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov