Kláštory bosých kamelitánov

KLÁŠTOR BOSÝCH KARMELITÁNOV
POD URPÍNOM 29
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
SLOVENSKO

+421 907 747 464
karmel.bb@gmail.com
www.urpin.bosikarmelitani.sk

KLÁŠTOR BOSÝCH KARMELITÁNOV
LORINČÍK 145
040 11 KOŠICE
SLOVENSKO

+421 948 981 960
lorincik.karmel@gmail.com
www.lorincik.bosikarmelitani.sk

KLÁŠTOR BOSÝCH KARMELITÁNOV
STARÉ HORY 169
976 02 STARÉ HORY
SLOVENSKO

+421/0/484 199 204
starehory.karmel@gmail.com
www.farnoststarehory.sk

Kláštory bosých kamelitánok

KLÁŠTOR BOSÝCH KARMELITÁNOK
JÁNA PAVLA II. 1
962 12 DETVA
SLOVENSKO

+421 915 808 754
karmel.detva@gmail.com

KLÁŠTOR BOSÝCH KARMELITÁNOK
JANA PAVLA II 7
040 23 KOŠICE
SLOVENSKO

+421 556 431 765
+421 556 450 988
karmel.kosice@slovanet.sk