sv. Albert z Trapani

XIII

spomienka 7.08

Mali by sme o každom slove hlboko uvažovať, a to nielen o jeho historickom, ale aj o mystickom význame. Veď práve tieto slová vyjadrujú náš spôsob pustovníckeho života a jeho formu, ako aj jeho cieľ.

Albert sa narodil v Trapani na Sicílii v XIII. storočí a v mladom veku vstúpil ku karmelitánom. Bol vzorom čistoty a modlitby a horlivým hlásateľom evanjelia. Preslávil sa aj tým, že Boh skrze neho robil zázraky. V roku 1296 bol provinciálom na Sicílii. Zomrel pravdepodobne v roku 1307 v Messine. Jeho uctievanie povolil pápež Sixtus IV. v roku 1476.