Nie je možné, aby Ježiš sklamal dieťa, ktorým si.

sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša

Skôr ako sme sa narodili, Boh nás už poznal. Veď predsa sám hovorí: „Láskou odvekou som ťa miloval, preto som ti zachoval priazeň“ (Jer 31, 3). Bolo to teda ešte v čase, keď sme neexistovali. Vedel o nás všetko a pripravil nám každú sekundu života. Toto poznanie je pre nás nepochopiteľné, pretože zahŕňa celú históriu nášho života. Boh videl náš fyzický a duchovný rast, každý prejav čnosti a povznesenie sa k nemu, každý hriech a každú i tú najmenšiu nevernosť srdca, všetky chyby, všetky prirodzené aj duchovné dary, každé, aj to najzákernejšie a skryté diabolské pokušenie a útok. Poznal všetky naše túžby a sny. A to všetko ešte pred naším narodením. Pamätajme na to, že v Božom prípade to znamená to isté ako milovať, udržiavať pri živote a formovať. A práve vďaka viere v jeho vernú lásku sa ľudia vo všetkom odovzdávajú jeho prozreteľnosti – v maličkostiach aj v tom, čo je pre nich rozhodujúce vo svojich dôsledkoch.