Ježiš sa stáva chudákom, aby sme mu mohli preukazovať milosrdenstvo; ako žobrák k nám vystiera ruky, aby sme v žiarivý deň súdu, keď sa zjaví v sláve, mohli začuť jeho sladké slová: „Poďte, požehnaní môjho Otca...“.

sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša

Bez odvážneho premáhania seba samého nemôžeme uskutočniť ducha blahoslavenstiev. Nebeské kráľovstvo je prisľúbené tým, ktorí trpezlivo znášajú skúsenosť chudoby v duchu. Zem budú vlastniť tí, ktorí bojovali o tichosť srdca. Nasýtení budú tí, ktorí budú zápasiť so skúsenosťou nedostatku spravodlivosti. Milosrdenstvo je sľúbené tým, ktorí vytrvajú v milosrdnom konaní v prospech iných. Boha uvidia tí, ktorí napriek všetkému a až do konca nestratili nádej v namáhavom zápase o čisté srdce. Titul Božích detí dostanú tí, ktorí sa usilovali o nastolenie pokoja. Nebeské kráľovstvo sa otvorí tým, ktorí trpezlivo znášali rôzne prenasledovania. A nakoniec veľké odmeny obdržia tí, ktorí pre Ježiša trpezlivo znášali všetky časné skúšky a bolestné útrapy.