Všetky veľké náboženské pravdy, tajomstvá týkajúce sa večnosti, ponárali moju dušu do nebeského šťastia. Intuitívne som preciťovala to, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. A keď som videla, že večná odmena vôbec nebude úmerná našim neveľkým obetám, chcela som milovať, bláznivo milovať Ježiša a poskytnúť mu tisíce dôkazov lásky, pokiaľ budem môcť.

sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša

Život je veľká kniha Božích tajomstiev. Napriek našej charakteristickej vášni poznávať a zhromažďovať informácie, tvárou v tvár smrti a posledným veciam človeka musíme rešpektovať tajomstvo. Je to nevyhnutný postoj. Boh nám často pripomína, že tajomstvo je súčasťou jeho spásonosného konania: „Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou“ (Sk 1, 7). Sv. Pavol hovorí priamo, že v prítomnosti nemožno poznať to, čo sa týka budúceho života, lebo „ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú“ (1 Kor 2, 9). Boh neodpovedá na takú zvedavosť, ktorá sa snaží preniknúť na miesta, ktoré sa On rozhodol zahaliť závojom. Človek, ktorý žije z viery, chápe, že všetko, čo potrebuje k dobrému životu a k posväteniu, už bolo povedané a vysvetlené. Boh je teda hluchý na úsilie hľadajúce senzáciu, ktoré nemá nič spoločné s evanjeliovým zápasom o poznanie Božieho zámeru a so snahou odpovedať na jeho lásku čoraz väčšou láskou.

ak by ste nás chceli podporiť v podcastoch a iných činnostiach kláštora môžete tak urobiť cez poukázaním 2%.