Keď mi zomrela mama, mala som, pokiaľ sa dobre pamätám, asi dvanásť rokov alebo o niečo menej. Pochopila som veľkosť tejto straty a išla som so svojím trápením pred obraz Matky Božej. So slzami v očiach som ju úprimne prosila, aby sa stala mojou matkou. Zdá sa mi, že táto detinsky jednoduchá prosba sa neminula účinkom.

sv. Terézia od Ježiša

Máriina prítomnosť v živote človeka, ktorý sa jej odovzdal, je prítomnosť hlboko tvoriva a premieňajúca. Mária v nás neprebýva ako Boh. Máriina prítomnosť Márie je prítomnosťou videnia, konania a tajomného zjednotenia. Keď sa z Ježišovej vôle stala našou duchovnou matkou, svojím poznaním nás preniká až do hĺbky našej bytosti. Jej myšlienky a pohľad nás objímajú a v srdci vyvolávajú nežnú radosť. Vidieť, objímať a sprevádzať – to u Márie vždy znamená milovať. Pohľad pre ňu znamená to isté ako láska. Okrem toho je v nás Mária prítomná svojím pôsobením. Ovplyvňujú nás jej čnosti a milosti. Vychováva nás svojimi radami a pokynmi. Formuje nás nielen príkladom vlastného života a odporúčaním, aby sme robili všetko, čo nám povie jej Syn, ale tiež vnútorným osvietením, dobrými myšlienkami a vnuknutiami. A napokon – Mária prebýva v srdci človeka, ktorý sa jej odovzdal, v tajomnom zjednotení. Ak sme v stave posväcujúcej milosti, sme milovaní nadprirodzenou láskou, a tá nám umožňuje zjednocovať sa s Ježišom a jeho Matkou. Sv. Tomáš Akvinský to vyjadril krásnym výrokom, že „osoba, ktorá miluje, sa nachádza v milovanej osobe“.

ak by ste nás chceli podporiť v podcastoch a iných činnostiach kláštora môžete tak urobiť cez poukázaním 2%.