Nikdy si neber za životný vzor človeka, akokoľvek by bol svätý, lebo diabol ti môže dať za príklad jeho nedokonalosti. Radšej nasleduj Ježiša, ktorý je najdokonalejší a najsvätejší, a nikdy nezblúdiš.

sv. Ján od Kríža

Povrchné chápanie tohto výroku vedie priamou cestou k falošným záverom. Svätý Ján nehovorí, aby sme odmietali svedectvo svätých. Ján od Kríža počas svojej mladosti hojne čerpal z duchovného bohatstva synov a dcér Cirkvi, vyzdvihnutých na oltár. Veľa sa od nich naučil. Keď sa stal vynikajúcim majstrom duchovného života, na prosbu rozličných osôb sám začal poskytovať cenné rady. Veľká časť z nich sa zachovala až dodnes. Každý svätý je nepochybne nenahraditeľnou pokladnicou poznania o tajomstvách duchovného života. Nesmieme ho však bezmyšlienkovite kopírovať. Apoštoli pozorne sledovali Ježišovo správanie. Keď ho poprosili, aby ich naučil modliť sa, nepovedal im presný opis toho, čo robí, keď sa modlí, o čom sa s Otcom rozpráva a čo pritom prežíva. Ježiš ich nezačal učiť slovami: „Keď sa ja modlím, hovorím...“. Namiesto toho povedal: „Vy sa budete modliť takto...“ (Mt 6, 8). Učiteľ im dal najavo, že v duchovnom živote nejde o nekritické napodobňovanie, ale o objavenie vlastného – a tým pre každého človeka odlišného – rytmu smerovania k Bohu.

ak by ste nás chceli podporiť v podcastoch a iných činnostiach kláštora môžete tak urobiť cez poukázaním 2%.