sv. Eliáš od sv. Rodiny

1805 - 1871

spomienka 3.01

Jeho život bol naplnený žiarivou nevinnosťou. Krátko pred smrťou mohol sám dosvedčiť, že nikdy nestratil krstnú nevinnosť.

Svatý Kyriak Eliáš Chavara, spoluzakladateľ a prvý generálny predstavený kongregácie Karmelitánov Nepoškvrnenej Panny Márie, sa narodil 10. februára 1805 v Kainakave (Kerala, India). V roku 1818 vstúpil do seminára a za kňaza bol vysvätený v roku 1829. Spolu s ďalšími kňazmi založil prvý kláštor Kongregácie Karmelitánov Nepoškvrnenej Panny Márie v Mannanname v roku 1831. V tejto kongregácii zložil v roku 1855 rehoľné sľuby. Spolupracoval aj pri založení kongregácie Sestier Panny Márie Karmelskej v roku 1866. Od roku 1861 bol generálnym vikárom sýrsko-malabarskej církvi. Obhajoval jednotu Cirkvi proti Rochovej schizme. Počas celého svojho života sa podieľal na duchovnej obnove sýrsko-malabarskej cirkvi. Bol mužom modlitby, plný zápalu za Pána v Eucharistii a mal veľkú úctu k Nepoškvrnenej Panne Márii. Zomrel v Koonnammave v roku 1871. Jeho telesné pozostatky sú od roku 1899 uložené v Mannanname. Za blahoslaveného ho vyhlásil Ján Pavol II. v roku 1986. Papež František 23.11. 2014 vyhlásil Eliáša za svätého.