Staré Hory

Kláštor sv. Terézie od Ježiša
STARÉ HORY
BANSKOBYSTRICKA DIECÉZA

KLÁŠTOR BOSÝCH KARMELITÁNOV
STARÉ HORY 169
976 02 STARÉ HORY
SLOVENSKO

+421/0/484 199 204
starehory.karmel@gmail.com
www.farnoststarehory.sk


Asi 12 km od Banskej Bystrice v smere na Ružomberok, blízko hlavnej cesty, stojí Bazilika Navštívenia Panny Márie, známe mariánske a pútnické miesto banskobystrickej diecézy. Po revolúcii prevzali správu farnosti a obsluhu pútnikov redemptoristi, resp. na krátky čas diecézny kňaz, a od roku 2010 sem pozval o. biskup Rudolf Baláž bosých karmelitánov. V budove zrekonštruovanej fary sídlia traja pátri, ktorí okrem obsluhy farnosti a pútnikov vykonávajú celotýždennú spovednú službu v banskobystrickej katedrále. V tomto smere spolupracujú s komunitou bosých karmelitánov v Banskej Bystrici na Kalvárii

Správu mariánskeho pútnického miesta Staré Hory a miestneho farského spoločenstva bratia Bosí karmelitáni prevzali po ukončení pôsobenia vo farnosti Priechod neďaleko Banskej Bystrice.

parallax background

Komunita