Články


26 júla 2021

Prežívanie utrpenia v živote a náuke sv. Terézie z Lisieux

Kardinál Jozef Ratzinger napísal: „Kniha Jób je klasický výkrik človeka, ktorý zakusuje celú biedu bytia a mlčiaceho Boha. A dokonca zdanlivo nespravodlivého Boha… Prichádzajú otázky, či je vôbec […]
23 júla 2021

Sviatosť krstu 2. časť

„ … ktorého si, Panna, v chráme obetovala“ V Katechizme Katolíckej Cirkvi, ktorý je pokladnicou a zhrnutím kresťanskej viery, sa píše o Ježišovom živote a konkrétne o tom, ako máme prežívať […]
22 júla 2021

XVIII. Ikona Posledného súdu (podcast)

“Boží súd nie je akt jedného okamihu, ale postoj Božej lásky vo všetkých časoch,” píše Tomáš Špidlík. Ikona Posledného súdu teda predstavuje celé dejiny sveta od […]
20 júla 2021

Prorok Eliáš

            20. júla oslavujú karmelitáni sviatok proroka Eliáša. Táto nádherná postava zo Starého zákona je jednou z dvoch veľkých postáv, o ktoré sa karmelitáni opierajú a ktoré im pomáhajú orientovať […]
19 júla 2021

Panna Mária v živote a náuke sv. Terézie z Lisieux

Druhý vatikánsky koncil vo svojom dokumente Lumen gentium napísal: „Všetci veriaci v Krista nech sa obracajú na Božiu Matku a Matku ľudí s naliehavými a vrúcnymi prosbami, aby ona, ktorá […]
16 júla 2021

770. výročie odovzdania škapuliara

Škapuliar – dar Matky Božej (1251 – 2021)             Karmelitánsky rád zasvätil rok 2021 Matke Božej, Panne Márii, ako prejav  vďačnosti voči svojej Patrónke pri príležitosti 770. výročia […]
15 júla 2021

XVII. Ikona Zhromaždenia k veľvojvodcovi Michalovi (podcast)

Naša dnešná ikona sprítomňuje Zhromaždenie k veľvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam. Anjelské stvorenia: odkiaľ sa vzali a prečo sú na ikonách zobrazovaní tak ako sú […]
13 júla 2021

Mariánska zbožnosť

Ako často sa na túto tému rozpráva: pri rozhovoroch o viere, počas rekolekcií… téma Mariánskej zbožnosti vždy prináša veľa materiálu na  diskusiu. A často krát sa hneď […]
12 júla 2021

12.07. Spomienka na„Podarenú“ rodinku

rodičov Martinovcov (rodičia Terezky) Rodina Martinovcov vojde do dejín. Ale nie na stránky školských dejepisov.  Na štátnych školách pre nich nie je miesto. Cirkevné však  môžu chystať oslavy.   […]
10 júla 2021

Škapuliar

            Náš rád slávi 16. júla slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel. Spočiatku tým vyjadroval svoju lásku a úctu k Márii. Karmelitáni si ju uctievali ako svoju patrónku a matku […]