Články


21 septembra 2023

Sedem hlavných hriechov: Obžerstvo

Spomedzi siedmich hlavných hriechov sa niektoré kategorizujú ako hriechy tela a hriechy ducha. Patria tam smilstvo a obžerstvo...
8 septembra 2023

Sedem hlavných hriechov: Hnev

Náš hnev býva podnietený predsudkami. Predsudok pochádza z latinského praeiudicium, praeiudicare – doslovne súdiť predčasne, skôr ako poznám celý prípad...
31 augusta 2023

Sedem hlavných hriechov: Závisť

Jednou z príčin, prečo vznikajú púšte v srdciach ľudí, je aj závisť. Ďalší hlavný hriech. Jeden zo siedmich. Ako znie definícia závisti?
17 augusta 2023

Sedem hlavných hriechov: Smilstvo

Vieme, že neresti zoraďujeme podľa čností, s ktorými sú v protiklade alebo ich môžeme dať do súvisu s hlavnými hriechmi. Jedným z nich je...
14 júla 2023

Tak hovoril Abba…Nahum

Nahum "Utešiteľ" bol prorokom pravdepodobne v období vlády judského kráľa Manassesa. Nahumovo proroctvo je kontempláciou o Božom súde...
13 júla 2023

Sedem hlavných hriechov: Lakomstvo

Čo je to lakomstvo? V minulosti sa lakomstvo zvyklo pomenovať aj ako chamtivosť. Ide o sebeckú snahu a žiadostivosť dostať pod svoju moc...
3 júla 2023

Symboly Terézie – Zrkadlo

Keď som bola istého dňa na posvätnom ofíciu spolu so všetkými ostatnými mníškami, náhle sa moja duša pohrúžila do seba a zdalo sa mi, že je ako zrkadlo, […]
26 júna 2023

Symboly Terézie – Kuracia noha

Zdá sa mi, že tento spôsob kráčania je snahou zmieriť telo a dušu, aby človek tu nestratil odpočinok a tam sa tešil z Boha. A tak to bude, pokiaľ sa […]
19 júna 2023

Symboly Terézie – Ropucha

Keď som bola inokedy s tou istou osobou, videli sme, ako k nám prichádza – a videli to aj iné osoby, ktoré tam boli – niečo ako veľká ropucha, […]
12 júna 2023

Symboly Terézie – Kríž od ruženca

Raz, keď som mala v ruke krížik, ktorý som nosievala na ruženci, vzal ho do svojej ruky a keď mi ho vrátil, bol ozdobený štyrmi veľkými kameňmi, oveľa […]