Články


8 októbra 2021

Sviatosť manželstva

… ktorého si, Panna, v chráme našla… „Taliansky sobáš. Mladomanželia sa dohodli s farárom na malom posedení na farskom dvore vedľa kostola. Začalo však pršať a z pohostenia vonku nebolo […]
7 októbra 2021

XXIX. Ikona Svätej Trojice (Novozákonnej)

Výročná epizóda Ikonického podcastu nás opätovne vracia na počiatočnú otázku kresťanského umenia: Možno zobraziť nezobraziteľného Boha? Vstúpte spolu s ikonou do ústredného tajomstva kresťanstva, ktorým je […]
1 októbra 2021

Sviatosť posvätného stavu – kňazstva

… ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala… „V úchvatnom zálive ukrytom v záhybe ostrého útesu žil pelikán s veľkými bielymi krídlami. Tam sa vyliahli jeho […]
30 septembra 2021

XXVIII. Ikona Zostúpenia do podsvetia (podcast)

Kráľovstvo smrti bolo zničené, lebo prijalo živého. Objavte vďaka ikone tajomné rozmery dôležitého článku kresťanskej viery o spáse človeka. Ikonu v kvalitnejšom rozlíšení nájdete tu: bit.ly/3tgzvJa […]
25 septembra 2021

Príhovor Svätého Otca Františka bosým karmelitánom na generálnej kapitule

Začali ste generálnu kapitulu a nechávate sa viesť tromi veľmi dôležitými biblickými textami. Po prvé: počúvať to, čo hovorí Duch (porov. Zjav 2, 7); po druhé rozoznávať […]
24 septembra 2021

Sviatosť pomazania chorých

… ktorý bol ukrižovaný … „Tobiáš bol štvrták na základnej škole. Tento tichý a pokojný chlapec žil so svojimi rodičmi a súrodencami v skromnom a domčeku […]
23 septembra 2021

XXVII. Ikona kríža (podcast)

Jedinou odpoveďou na panovanie zla, ktoré pôsobí vo svete, je životodarný kríž. Zahĺbte sa spolu s nami do veľkonočného tajomstva Ukrižovania a spoznajte dejiny kríža ako […]
17 septembra 2021

Sviatosť zmierenia

… ktorý vstal slávne z mŕtvych… „Jedna žena si myslela, že vo videní sa jej zjavil Boh. Šla sa teda poradiť k svojmu biskupovi. Dobrý prelát […]
16 septembra 2021

XXVI. Ikona Zvestovania Pána (podcast)

Presne pred 5 rokmi na sviatok Zvestovania Pána bola otvorená žilinská Expozícia ikony. V dnešnej epizóde budeme hovoriť nielen o duchovnom význame sviatku, ale takisto si […]
10 septembra 2021

Sviatosť Eucharistie – 3. časť

… ktorý ťa Panna do neba vzal… Jedna taká veselá starenka ležala v nemocnici. Zhovárala sa s kňazom, ktorý ju prišiel navštíviť. „Pán mi doprial krásny […]