Články


21 januára 2022

Tak hovoril Abba…Ján Klimak

Keď o ňom hovorili, že je mnohovravný, rok mlčal. Ján Klimak, autor známeho duchovného textu Rebrík do neba. Spoznajte tisícročnú múdrosť duchovného otca Východu a Západu.
20 januára 2022

Ústna modlitba – druhá časť

„Vo svätyni jednej starobylej katedrály sa kanonici modlili svoj breviár, spievajúc striedavo žalmy. Zrazu sa strhla hrozná búrka, až napokon udrel blesk do krovu nad chórom. […]
14 januára 2022

Tak hovoril Abba…Dávid

Ten, ktorý porazil Goliáša, vyhnal Filištíncov a údajne napísal viac ako polovicu Žalmov. Spoznajte život veľkého izraelského kráľa Dávida.
13 januára 2022

Ústna modlitba – prvá časť

„Raz po večeri, na ktorú si rodičia pozvali svojich priateľov, povedala matka svojej dcére, aby sa šla pomodliť a spať. Dcéra poslúchla, kľakla si k posteli […]
7 januára 2022

Tak Hovoril Abba…Ambróz Milánsky

Nikto iný v 4. storočí neovplyvnil kresťanstvo viac než biskup Ambróz. Spoznajte bohatý životopis svätca a započúvajte sa do jeho kázne o dobre smrti. Podcastom tradične […]
6 januára 2022

Proste a dostanete!

Dievčatko prišlo do obchodu na nákup. Presne vedelo, čo má kúpiť, a dávalo si pozor, aby na niečo nezabudlo. Obchodníkovi sa to zapáčilo a chcel ho […]
31 decembra 2021

Tak hovoril Abba…Mojžiš

Strhujúci príbeh Mojžišovho poslania je pokračovaním Jahveho plánu s ľudstvom. Pripomeňte si spolu s nami exodus židovského národa do zasľúbenej zeme, do ktorej patriarcha Mojžiš vstúpiť […]
30 decembra 2021

Formy modlitby

V deň Turíc boli apoštoli s Máriou a inými na tom istom mieste a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého. Pritom bdeli na modlitbách. Duch Svätý zostúpil na […]
25 decembra 2021

Tak Hovoril Abba…Gregor Naziánsky

Blízky priateľ Bazila Veľkého, biskup, kazateľ a básnik. Spoznajte život a výnimočné duchovné spisy svätého Gregora Naziánskeho. Podcastom tradične sprevádza Ivan Moďoroši. Ikonu v kvalitnejšom rozlíšení […]
24 decembra 2021

Vonkajšie podmienky modlitby

V stratenom kúte sveta, v húštinách hlbokého lesa, bol raz jeden rebrík. Bol to jednoduchý rebrík s priečkami zo starého a ošúchaného dreva. Okolo stáli jedle, […]