Články


7 mája 2021

4# ČNOSTI: Spravodlivosť – voči blížnemu

Milovať – chcieť dobro Keď sa v roku 1987 konala v Ríme biskupská synoda o laikoch, pápež Ján Pavol II. svätorečil lekára, laika Giuseppa Moscatiho. Tento svätec zomrel v roku […]
4 mája 2021

Čas venovaný modlitbe

Duchovný život je podľa kresťanskej tradície – vecou lásky. Nejde o otázku, čo musíme urobiť a ako často sa máme modliť alebo z akých dôvodov môžeme […]
3 mája 2021

Dôvera u Terezie z Lisieux

„Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.“  (Hebr 4, 16) Keď sa vysloví slovo dôvera, pripomenie sa mi obraz […]
30 apríla 2021

3# Čnosti: Spravodlivosť voči Bohu

„Mama vyprážala sladké šišky deťom — päťročnému Tobiášovi a trojročnému Matúšovi. Chlapci sa začali dohadovať, kto dostane prvú šišku. Mama využila príležitosť, aby im dala lekciu […]
29 apríla 2021

#10 Ikonický podcast

Sofia-Božia Múdrosť Drahí priatelia, s povolením Expozície IKONY Vám každý štvrtok budeme uverejňovať a predstavovať písané ikony. Pre všetkých vás, ktorí uprednostňujete audiokomentár pred klasickým textom, […]
28 apríla 2021

Symboly Terezie od Ježiša – Húsenica

Pán chce, aby hovoril o tom, že pokiaľ neodstráni túto húsenicu, aj keby nezničila celý strom (pretože ostatné čnosti síce zostanú, ale všetky sú akoby rozožraté […]
27 apríla 2021

Práca a každodennosť

Môže sa Vám zdať divné,  že nezačínam tieto duchovné cvičenia akosi „zbožnejšie“ a nehovorím hneď na začiatku o čase, ktorý by sme mali venovať modlitbe, čo je pomerne charakteristickou […]
26 apríla 2021

Chudoba ducha

Buďte jednoduchí ako holubice (Mt 10,16) Vo farnosti máme detský spevácky zbor, ktorý mal možnosť spievať na mládežníckej sv. omši pre študentov v katedrále sv. Františka Xaverského […]
19 apríla 2021

Pokora

Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. (Mt 11,29) Prvým a charakteristickým znakom Teréziinej cesty je pokora a postava dieťaťa. Dieťaťa, […]
16 apríla 2021

2# Čnosti: Mravná sila

 „Kedysi dávno žila a rástla v jednej záhrade čudná rastlina. Spomedzi iných rastlín a kvetín bola považovaná za najškaredšiu. A právom. Prečo? Keď sa iné kvety pýšili svojou krásou, táto […]