Články


3 februára 2023

Tak hovoril Abba…Teodóz Pečerský

Asketický mních a veľký patrón utláčaných a chudobných. Aj to bol svätý Teodóz, nasledovateľ odkazu Antona Pečerského. Ikonu v kvalitnejšom zobrazení nájdete tu: bit.ly/3H1ydIl
2 februára 2023

Mária v karmelitánskom erbe

Keď sa konajú nejaké slávnosti vo farnosti, v dedine, nikdy nesmie chýbať erb. História nášho rádu siaha do 13. storočia a vo vtedajšej dobe bolo charakteristické, že  sa […]
20 januára 2023

Tak hovoril Abba…Melchizedech

Kto bol tento záhadný muž Starého zákona, ktorého meno sa dodnes spomína v liturgii? Spoznajte málo známe interpretácie postavy Melchizedecha, ktorými sú prepletené dejiny židovského národa […]
19 januára 2023

Škapuliar – znak spásy

V živote človeka zohrávajú znaky a symboly dôležitú úlohu. Už kniha Genezis nám hovorí o tom, že Boh stvoril človeka ako duchovno – telesnú bytosť. Človek vyjadruje svoje pocity, […]
13 januára 2023

Tak hovoril Abba…Anton Pečerský

Spoznajte život mnícha a svätca z Kyjevskej Rusi, nazývaného aj „hlava všetkých ruských mníchov“ . Ikonu v kvalitnejšom zobrazení nájdete tu: bit.ly/3H1ydIl
12 januára 2023

Úcta k Panne Márii v Ráde bosých karmelitánov – druhá časť – záver

Škapuliar Najcharakteristickejším prejavom karmelitánskej mariánskej pobožnosti a zbožnosti je úcta k Panne Márii Škapuliarskej. Odkiaľ sa vzala v našom ráde úcta ku škapuliaru? Veď aj dominikáni majú škapuliar, aj […]
3 novembra 2022

Úcta k Panne Márii v Ráde bosých karmelitánov – prvá časť

Úvod V konštitúciách nášho rádu sa píše o úcte k Panne Márii, ktorá formuje duchovný život každého karmelitána a aj jeho apoštolát. Jednou z priorít je aj apoštolát skrze škapuliar. Som […]
13 októbra 2022

Žiť večný život v prítomnom okamihu s Teréziou z Lisieux – záver

Teologická podstata vyváženosti Terezkinho duchovného postoja Pokúsme sa teraz priblížiť si Terezkin vyvážený duchovný postoj prežívania večného života v prítomnom okamihu na základe analýzy dvoch básní […]
6 októbra 2022

Žiť večný život v prítomnom okamihu s Teréziou z Lisieux – prvá časť

„Zvládam skúšku vyhnanstva smutného“ (TB 41,5) Svoj príspevok som nazval „Zvládam skúšku vyhnanstva smutného“. Ide o piaty verš básne „Ako (veľmi) chcem milovať“ (por. TB 41), […]
26 augusta 2022

Tak hovoril Abba…Jonáš

V biblickom príbehu o Jonášovi sa podivuhodne rozvíja motív spásy všetkých pohanov. Spoznajte život proroka, ktorý strávil 3 dni v bruchu veľryby.