Symboly Terézie – Ropucha

Keď som bola inokedy s tou istou osobou, videli sme, ako k nám prichádza – a videli to aj iné osoby, ktoré tam boli – niečo ako veľká ropucha, lenže s oveľa väčšou pohyblivosťou, než sa ropuchy zvyčajne pohybujú. Nemohla som pochopiť, kde sa vzala taká háveď uprostred dňa na mieste, kde predtým nikdy nebola. Účinok, ktorý to vo mne vyvolalo, nebol, ako sa mi zdá, bez záhady. Nikdy som na to nezabudla. Ó, veľký Bože, s akou starostlivosťou a zhovievavosťou si ma všemožne varoval a ako málo som to využila na svoj prospech! 

(KŽ 7, 8)  KŽ – Kniha života

Čo je to za ropuchu, rýchlejšiu než pozemské ropuchy, čo tento symbol znamená? Sv. Terézia jasne hovorí: je to diabol. Zjavuje sa v hovorni, čo nie je bezvýznamné. Práve tam svätica nadväzovala, rozvíjala a udržiavala veľa priateľstiev, tam sa stretávala s ľuďmi. To sa, samozrejme, odrazilo na jej duchovnom živote, na jej vzťahu s Bohom, ktorý sa oslabil. Sv. Terézia uprednostňovala ľudí pred Bohom.  Videla ohavnú ropuchu vychádzajúcu z hovorne a uvedomila si, že to bolo diabolské pokušenie. Hovorí o tejto udalosti aj preto, aby iných vystríhala. Chce, aby sa nikto neodvážil pochybovať, že diabol existuje, navádza na zlé, zvádza, občas pod pláštikom dobra. Svätá z Avily hovorí ešte o potrebe bdieť a rozoznávať duchov, lebo jej to chýbalo. Napriek tomu, že sa po stretnutiach s istou osobou cítila rozbitá, pokračovala v nich.   

foto Obrázok od NoName_13 z Pixabay