Symboly Terézie – Kríž od ruženca

Raz, keď som mala v ruke krížik, ktorý som nosievala na ruženci, vzal ho do svojej ruky a keď mi ho vrátil, bol ozdobený štyrmi veľkými kameňmi, oveľa vzácnejšími, než sú diamanty, ktoré boli neporovnateľné, lebo ich nemožno takmer s ničím porovnať, ani v tom, čo sa vidí nadprirodzene. Zdá sa, že pravý diamant je niečo znetvorené a nedokonalé v porovnaní so vzácnymi kameňmi, ktoré som videla vo videniach

(KŽ 29, 7) KŽ – Kniha života

Akákoľvek premena, ak má byť trvalá, musí byť Božím dielom. Boh, ktorý je láskou, tvorí vždy dobré a pekné veci. Uňho nie sú braky, nepodarky, nekvalita. Všetko, čo vychádza z jeho rúk, bez ohľadu aké to bolo predtým, dostáva nový lesk a kvalitu. Stálo za to ozdobovať obyčajný, drevený kríž najšľachetnejšími, najkrajšími diamantmi, takými, aké ešte nikto na svete nevidel a ktorým sa čo do krásy žiadny vzácny kameň nevyrovná? Pre Boha nie je nič také bezcenné, škaredé, aby do jeho premeny nechcel investovať. On nepozná slovo nemožné, preňho je možné všetko. Tak je to aj s každým človekom. Neexistuje taký pád, také dno, z ktorého by ťa nedokázal vyzdvihnúť preto, aby ťa obsypal najvyššími milosťami. Len tak, zadarmo, len preto, že ťa miluje.   

foto Obrázok od GERVASIO RUIZ z Pixabay