Sympózium venované sv. Terézii z Lisieux

Bosí karmelitáni vás pozývajú na sympózium pri príležitosti 150. výročia narodenia a 100. výročia blahorečenia
sv. Terézie z Lisieux v sobotu 9. septembra 2023 do Auly Teologickej Fakulty v Košiciach.

Program: 

10.00 sv. omša v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho

11.00 otvorenie sympózia, prednášky, diskusia

17.00 ukončenie sympózia

Prednášajúci: 

o. Lukasz Kasperek, OCD

o. Pavel Vojtěch Kohut, OCD

Sestry karmelitánky Dieťaťa Ježiša z Nitry

Mária Novacká, OCDS Bratislava