1. Deň Novény k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša z Lisieux

Novéna k sv. Terézií od Dieťaťa Ježiša z Lisieux – 1. Deň Hudba: (Láska Ti dáva krídla)

Texty novény k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša pripravila sr. Veronika Mašková, karmelitánka Dieťaťa Ježiša. Sú v nich výňatky z listov, ktoré píše sv. Terézia svojim sestrám v Karmeli.

 1. DEŇ NOVÉNY K SV. TERÉZII OD DIEŤAŤA JEŽIŠA
  Z listu sestre Agnese od Ježiša; 30. – 31. augusta 1890
  Malá samotárka Vám musí prezradiť svoj cestovný plán, tu je. Pred cestou sa jej Ženích podľa všetkého spytoval, do ktorej krajiny by chcela ísť, po akej ceste, atď…? Nevesta odpovedala, že má iba jedno želanie, vystúpiť na vrchol hory Lásky. Ponúkalo sa jej veľa ciest, medzi nimi toľko dokonalých, že si nemohla vybrať, a tak povedala svojmu božskému sprievodcovi: ,,Vieš, kam sa chcem dostať, vieš, pre koho chcem vystúpiť na horu, pre koho chcem prísť do cieľa, poznáš toho, koho ľúbim a koho jediného chcem potešiť, iba pre neho konám túto cestu, tak ma teda veď chodníkmi, ktoré sa mu páčia, a keď bude On spokojný, ja budem vrchovato šťastná.“ Potom ma Ježiš vzal za ruku a voviedol ma do podzemia, kde nebolo ani chladno, ani teplo, kde nesvietilo slnko a kam sa nedostal ani vietor, ani dážď, kde som videla len akési polojasné svetlo, čo vyžarovali sklopené oči na tvári môjho Ženícha…!
  Môj Ženích mi nič nepovedal, ani ja jemu, iba že ho milujem väčšmi ako seba a v hĺbke srdca cítim, že to je pravda, lebo patrím viac jemu ako sebe…! Nevidela som, že postupujeme k vrcholu hory, lebo cesta viedla pod zemou, no predsa sa mi zdalo, že sa tam blížime, hoci som nevedela ako. Cesta, po ktorej idem, nie je cestou útechy, a predsa mi prináša všetky potešenia, lebo ju vybral Ježiš, a ja túžim potešiť jeho Jediného, iba jeho…!
  
  Cesta odovzdanosti a dôvery Bohu, nie je tak úplne jednoduchá. Najmä, keď túžime o svojom živote rozhodovať sami; akoby Boh do neho nemal čo povedať.
  Svätá Terézia, nauč nás zriekať sa svojich vlastných predstáv onašom živote. Dôverovať jedine Bohu a vo všetkom sa mu odovzdať.
  Svätá Terézia, nasledovaniahodný príklad dôvery v Boha, oroduj za nás!

1. deň novény číta sr. Sára, karmelitánka Dieťaťa Ježiša.