3. Deň Novény k sv. Terézií od Dieťaťa Ježiša z Lisieux

Novéna k sv. Terézií od Dieťaťa Ježiša z Lisieux – 3. Deň

Hudba: (Láska Ti dáva krídla)

Texty novény k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša pripravila sr. Veronika Mašková, karmelitánka Dieťaťa Ježiša. Sú v nich výňatky z listov, ktoré píše sv. Terézia svojim sestrám v Karmeli.

3. deň novény číta sr. Veronika, karmelitánka Dieťaťa Ježiša.

3. DEŇ NOVÉNY K SV. TERÉZII OD DIEŤAŤA JEŽIŠA

Z listu Celine; 20. októbra 1888

Keď si pomyslíme, že nám Pán Boh dal celý svet so všetkými pokladmi, to by sa nedalo porovnať ani s najmenším utrpením. Aká milosť, keď ráno nepociťujeme nijakú odvahu ani silu čnostne žiť, vtedy je čas priložiť sekeru ku koreňu stromu; netreba strácať čas a zbierať bezcenné kamienky, treba načrieť rovno do diamantov, a to je úroda na konci dňa… Pravda, niekedy na chvíľu opovrhneme zbieraním pokladov, zvádza nás všetko nechať tak, je to ťažké, ale aktom lásky, dokonca neuvedomenej, sa všetko napraví, Ježiš sa usmeje a pomôže nám, hoci to tak nevyzerá, a naša slabá a úbohá láska mu osuší slzy, čo mu spôsobujú hriešnici.

Láska všetko dokáže, ani tie najnemožnejšie veci nie sú pre ňu ťažké. Ježiš nehľadí ani tak na veľkosť činov či na ťažkosti, ako skôr na lásku, ktorá ich vyvoláva…

(…) Ach, buďme v jednote s Ježišom, nehľaďme na to, čo sa odohráva, naše myšlienky sa musia upínať k Nebu, lebo tam prebýva Ježiš.



Veľké plány, dobré pracovné miesto, úspešná kariéra, vysnívaný život – takto nejako si mnohí predstavujú skutočný život. Ale je toto naozaj život? Práve v dosahovaní svojich vysnívaných cieľov sa stávame otrokmi vlastných ambícií.

Svätá Terézia, buď nám príkladom radosti z vlastnej malosti.

Svätá Terézia, opovrhujúca pozemským bohatstvom, oroduj za nás!