Pozvánka na deviatnik

Od 22. septembra vás pozývame – na spoločnú modlitbu novény k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre.  v Kaplnke sesier bosých karmelitánok v Detve.