15.01.2024 Škola vnútornej modlitby

Vnútorná modlitba totiž nie je, podľa môjho názoru, nič iné, ako dôverný vzťah priateľstva, častý rozhovor medzi štyrmi očami s tým, od ktorého vieme, že nás miluje.

Terézia od Ježiša
Vnútorná modlitba totiž nie je, podľa môjho názoru, nič iné, ako dôverný vzťah priateľstva, častý rozhovor medzi štyrmi očami s tým, od ktorého vieme, že nás miluje.

chceli by sme ťa pozvať na školu vnútornej modlitby ktorá je otvorená pre všetkých.

Organizovaná je cez nás bratov v kláštore bosých karmelitánov v Banské Bystrici.

Najbližie sa stretneme 15.01.2024 o 19:15.