Poďakovanie za pomoc sestrám bosým karmelitánkam v Detve

Milí bratia a sestry!

Sme veľmi vďačné Pánu Bohu, že nám Vaším prostredníctvom poslal požadovanú sumu na opravu našej kotolne v takom krátkom čase. Výrazom našej vďačnosti bude naša modlitba za Vás všetkých a svätá omša, ktorá bude za Vás odslúžená v našom kláštore v Silvestrovskú noc po ďakovnej adorácii. Vyprosujeme Vám milostiplné Vianoce a požehnaný nový rok 2024. Vaše sestry bosé karmelitánky z Detvy

foto dnešnej kotolne


Život karmelitánok je životom tichým a celkom obráteným k Bohu. Pre toto neustále, láskyplné obracanie sa k Bohu je potrebná na jednej strane atmosféra ticha, uzobrania a utiahnutosti, na druhej strane radostný, rodinný život v spoločenstve.K tomu má byť pomocou jednoduchá svojráznosť karmelitánskeho spôsobu života: slávenie Eucharistie

  • 2 hodiny vnútornej modlitby spoločná liturgia hodín v chóre práca v dielňach, v domácnosti a v záhrade prísna klauzúra
  • jednoduchosť v zariadení celého kláštora mlčanie a samota počas dňa
  • ale tiež 2 hodiny (po obede a po večeri) spoločnej rekreácie, keď sa sestry môžu spontánne a srdečne porozprávať.

V priebehu stáročí boli duchom Karmelu formovaní mnohí svätí. Pre našu súčasnosť sú najznámejšie osobnosti z posledných dvoch storočí: svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), sv. Terézia Benedikta od Kríža (Edith Stein), blahoslavená Alžbeta od Najsv. Trojice (z Dijonu) a iní. 

Roku 1206 vykonal František púť do Ríma, kde sa zamiešal v žobráckom šate medzi žobrákov a žobral. V bazilike sv. Petra vhodil do pokladnice všetky svoje peniaze, aby zahanbil pútnikov, čo tam dávali málo. Prečo to nedal chudobným? To je tajomstvo jeho osobnosti.Prvý kláštor bosých karmelitánok na Slovensku bol založený v júni 1995 v Košiciach. 

Pán Boh ho obdaril mnohými povolaniami, takže po niekoľkých rokoch počet sestier prekročil hranicu 21, stanovenú konštitúciami. Aby mohli byť prijímané ďalšie kandidátky, postupne sa začalo pripravovať založenie ďalšieho kláštora. 28. júla 2007 banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž slávnostne posvätil kaplnku a kláštor Božieho milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu v Detve. Založiť nový kláštor prichádza z Košíc 11 sestier.

Ak by ste cheli podporiť kláštor, možete tak urobíť nižšie cez aplikáciu vašej banky možete načítať qr kod. 

Kláštor bosých karmelitánok DETVA

SK21 0900 0000 0004 0334 2988

Swift kód banky: GIBASKBX

slovenská sporiteľňa 

do správy napíšte: milodar na opravu