Ako chápu mystiku bežní ľudia dnes

Dominika Alžbeta Dufferová, OSU


2# pokračovanie: Úvod do mystiky Terézie od Ježiša a Jána od Kríža

Josef Weismayer, nedávno ešte profesor na Teologickej fakulte Viedenskej univerzity, podáva na začiatku svojho referátu Was ist christliche Mystik[1] dva príklady pomýleného chápania mystiky v súčasnom svete. Mystika je neustále sa rozširujúci výraz, ktorý sa rozmazáva a nesprávne používa v rôznom zmysle. Hovorí sa o mystike partizánov, vojny, revolúcie, športu, ľudských rás. V roku 1997 sa v Dolnom Rakúsku uskutočnilo isté podujatie o strašiakoch na vtáky. Titul podujatia „Dodamauna. Unlimited. Mystika, cieľ a komika strašiaka na vtákov“ svedčí o dezorientácii a zámene pojmov. Slovo „mystika“ malo v tomto prípade dodať strašiakovi na vtáky lesk tajuplnosti a hĺbky. V tom istom roku sa objavil vo výklade jednej predajne kožených dámskych kabeliek nápis „Mystic – incredibly romantic“, ktorý sa zrejme uspokojil s cieľom prilákať kupcov a obdivovateľov kožených výrobkov.

Odhliadnuc od bežného ľudového používania slova mystika, záujem o mystiku neustále rastie. Stúpajúci trend možno pripísať aj zvýšenému záujmu o religiozitu na rôznej úrovni. V pozadí stoja mystické texty veľkých svetových náboženstiev a znovuobjavené kresťanské tradície. Príklon k mystike je čiastočne aj znakom nálad a smerovaní súčasnej nábožnosti proti inštitúciám. Všeobecne prevláda domnienka, že v mystike sú najhlbšie spojené všetky náboženstvá. Pre mnohých je mystika čosi také ako tajomné kráľovstvo alebo ríša, kde sa uskutočňuje hlboký zážitok božskej skutočnosti, ktorá prevyšuje všetky konkrétne formy zbožnosti a všetky inštitucionálne štruktúry jednotlivých náboženstiev.

Zvláštny záujem o mystiku nesúvisí len so silnejúcou náklonnosťou k ezoterike, ktorá očakáva nový časový vek a zdôrazňuje nevyhnutnosť premeny vedomia, ale aj s vynáraním sa asociácií s importovanými technikami náboženstiev Ďalekého východu, rôznymi formami koncentrácie, meditácie, dýchacích cvičení, snahy zaviesť jogu do základných škôl a podobne. Kresťanská mystika je v takomto kontexte interpretovaná iba vo všeobecnosti. Keď hovoríme o „mystickej Európe“, tak myslíme predovšetkým na tradíciu kresťanskej mystiky,[2] a tá je cieľom aj našich úvah.


[1] WEISMAYER, J. Was ist christliche Mystik? In: Forum Ostarrichi – Neuhofen an der Ybbs, 26.-29.8.1999, Thema: Das „mystische“ Europa. Tradition – Zukunft? Referat 27. 8. 1999. 10 Uhr, s. 1-2.

[2] WEISMAYER, J. Was ist christliche Mystik? s. 1-2.