#4 Ikonický podcast

Ikona Krista Pantokratora

Drahí priatelia, s povolením Expozície IKONY Vám každý štvrtok budeme uverejňovať a predstavovať písané ikony. Pre všetkých vás, ktorí uprednostňujete audiokomentár pred klasickým textom, bude odteraz k jednotlivým ikonám dostupný podcast. Prečo v ranokresťanskom umení dominuje ryba? Vedeli ste, že existuje zobrazenie Krista ako Orfea s lutnou? Táto epizóda je doposiaľ našou najdlhšou, najobsiahlejšou a najviac prednáškovou. Skúmať ikonu Pantokrata totiž znamená ponoriť sa do dávnych dejín katakombného umenia.

jeruzalemska ikona

Ikonu si môžete otvoriť v kvalitnejšom rozlíšení tu: bit.ly/38oAjUs

Popis ikony

Ikona na zlatom pozadí zobrazuje Krista po pás, ktorý žehná pravicou ľavicou si zospodu pridržiava otvorený Evanjeliár s gréckym textom Jánovho evanjelia 8, 12: 

„Ja som svetlo sveta…“ 

Spodný odev chitón má v tmavočervenom odtieni a vrchný plášť himation je modrý.

Vľavo nad žehnajúcou pravicou je zobrazený clavus v zlatistom odtieni. Na rozdiel od predchádzajúcej ikony má inú polohu žehnajúcej pravice, ktorú nemá pozdvihnutú, ale voľne položenú nad pásom v záhybe himationu.

Aj Evanjeliár v ľavici drží zdola, opierajúc ho o ruku a nie o hruď, ako na predošlej ikone.

Značne úzka tvár je dôkazom postbyzantského prototypu maľby bez akýchkoľvek slovanských znakov. Poslednú známu podobizeň tohto typu zhotovil Michael Damaský. Vystavená je v Byzantskom múzeu v Aténach.

Výber farieb, spôsob maľby, zdobenie svätožiary, ako aj písmo sú dôkazom, že ikona mohla byť vytvorená už v prvej polovici 16. storočia. Podľa farebných odtieňov a záhybov na šatách vznikla v oblasti Macedónska. Vlasy sú vľavo na krku jemne zvlnené, spadajúce dozadu. V zdobenom krížovom nimbe sú umiestnené grécke písmená Ω Ο Ν. Po stranách nimbu sa v červených kruhoch nachádza monogram Ježiša Krista IC XC.

Duchovný odkaz

Kriste Bože, Slovo pravdy, svojím svätým dotykom ožiaril si dušu i telo slepého, udeľ svetlo aj nášmu duchovnému zraku a urob nás synmi svetla, aby sme ti, preniknutí vierou, spievali: Nesmierne veľká je tvoja dobrota. Milujúci, sláva tebe.

prevzaté z https://ikony.hour.sk/sk/galeria/

Otváracie hodiny: utorok až piatok od 13.00 do 17.00
v budove spoločnosti HOUR, na ulici M. R. Štefánika 33 , Žilina
ikony@hour.sk | +421 905 275 948