31 augusta 2023

Sedem hlavných hriechov: Závisť

Jednou z príčin, prečo vznikajú púšte v srdciach ľudí, je aj závisť. Ďalší hlavný hriech. Jeden zo siedmich. Ako znie definícia závisti?
8 septembra 2023

Sedem hlavných hriechov: Hnev

Náš hnev býva podnietený predsudkami. Predsudok pochádza z latinského praeiudicium, praeiudicare – doslovne súdiť predčasne, skôr ako poznám celý prípad...
21 septembra 2023

Sedem hlavných hriechov: Obžerstvo

Spomedzi siedmich hlavných hriechov sa niektoré kategorizujú ako hriechy tela a hriechy ducha. Patria tam smilstvo a obžerstvo...
13 októbra 2023

Sedem hlavných hriechov: Lenivosť

Posledným hriechom je lenivosť. Ako ju máme chápať? Kedy hovoríme o ničnerobení, leňošení a kedy o ľahostajnosti?
11 januára 2024

Úcta k Panne Márii v Ráde bosých karmelitánov

Na začiatku sa zameriame na mariánsky kult a postupne prejdeme k mariánskej úcte v karmelitánskom ráde, ako Máriu vidia karmelitáni...
12 januára 2024

Tak hovoril Abba…Štefan Permský

Štefan Permský sa zaslúžil o christianizáciu vtedy ďalekého regiónu ruského cárstva. Spoznajte príbeh odvážneho svätca...
18 januára 2024

Škapuliar – znak spásy

Ako hovorí tradícia, ukázala sa mu Mária a dala mu škapuliar, hovoriac: „Prijmi, najmilší synu, škapuliar tvojho Rádu ako znak môjho bratstva...
19 januára 2024

Tak hovoril Abba…Eliáš

Eliáš, verný Pánov prorok, bol okrem iného vzatý do neba na ohnivom koni. Priblížte si Eliášov život opradený zázrakmi...