12 augusta 2022

Tak hovoril Abba…Symeon Stylita

Strhujúci príbeh Symeona Stylitu ukazuje, ako dokáže človek dobrovoľne trpieť pre Krista. Spoznajte život svätca, ktorý väčšinu svojho života prežil modlitbou na stĺpe. Ikonu v kvalitnejšom […]
18 augusta 2022

Rozprava o láske k blížnemu u sv. Terézie z Lisieux – druhá časť

Detstvo V rukopise C, ktorý je voľným pokračovaním Rkp. A, kde opisuje svoje detstvo a mladosť, Terézia v istom momente píše: „Tvoja láska ma sprevádzala už […]
25 augusta 2022

Rozprava o láske k blížnemu u sv. Terézie z Lisieux – záverečná časť

Praktizovanie lásky k blížnemu Čím by bola Terézia, keby nám neukázala ako praktizovať lásku k blížnemu? V liste Matke Gonzáge píše, že ju „pozoruje v praxi“ […]
26 augusta 2022

Tak hovoril Abba…Jonáš

V biblickom príbehu o Jonášovi sa podivuhodne rozvíja motív spásy všetkých pohanov. Spoznajte život proroka, ktorý strávil 3 dni v bruchu veľryby.
6 októbra 2022

Žiť večný život v prítomnom okamihu s Teréziou z Lisieux – prvá časť

„Zvládam skúšku vyhnanstva smutného“ (TB 41,5) Svoj príspevok som nazval „Zvládam skúšku vyhnanstva smutného“. Ide o piaty verš básne „Ako (veľmi) chcem milovať“ (por. TB 41), […]
13 októbra 2022

Žiť večný život v prítomnom okamihu s Teréziou z Lisieux – záver

Teologická podstata vyváženosti Terezkinho duchovného postoja Pokúsme sa teraz priblížiť si Terezkin vyvážený duchovný postoj prežívania večného života v prítomnom okamihu na základe analýzy dvoch básní […]
3 novembra 2022

Úcta k Panne Márii v Ráde bosých karmelitánov – prvá časť

Úvod V konštitúciách nášho rádu sa píše o úcte k Panne Márii, ktorá formuje duchovný život každého karmelitána a aj jeho apoštolát. Jednou z priorít je aj apoštolát skrze škapuliar. Som […]
12 januára 2023

Úcta k Panne Márii v Ráde bosých karmelitánov – druhá časť – záver

Škapuliar Najcharakteristickejším prejavom karmelitánskej mariánskej pobožnosti a zbožnosti je úcta k Panne Márii Škapuliarskej. Odkiaľ sa vzala v našom ráde úcta ku škapuliaru? Veď aj dominikáni majú škapuliar, aj […]
13 januára 2023

Tak hovoril Abba…Anton Pečerský

Spoznajte život mnícha a svätca z Kyjevskej Rusi, nazývaného aj „hlava všetkých ruských mníchov“ . Ikonu v kvalitnejšom zobrazení nájdete tu: bit.ly/3H1ydIl
19 januára 2023

Škapuliar – znak spásy

V živote človeka zohrávajú znaky a symboly dôležitú úlohu. Už kniha Genezis nám hovorí o tom, že Boh stvoril človeka ako duchovno – telesnú bytosť. Človek vyjadruje svoje pocity, […]
20 januára 2023

Tak hovoril Abba…Melchizedech

Kto bol tento záhadný muž Starého zákona, ktorého meno sa dodnes spomína v liturgii? Spoznajte málo známe interpretácie postavy Melchizedecha, ktorými sú prepletené dejiny židovského národa […]
2 februára 2023

Mária v karmelitánskom erbe

Keď sa konajú nejaké slávnosti vo farnosti, v dedine, nikdy nesmie chýbať erb. História nášho rádu siaha do 13. storočia a vo vtedajšej dobe bolo charakteristické, že  sa […]
3 februára 2023

Tak hovoril Abba…Teodóz Pečerský

Asketický mních a veľký patrón utláčaných a chudobných. Aj to bol svätý Teodóz, nasledovateľ odkazu Antona Pečerského. Ikonu v kvalitnejšom zobrazení nájdete tu: bit.ly/3H1ydIl
16 februára 2023

Mária – vzor modliacej sa Cirkvi

Pokračujeme v rozjímaní nad tajomstvom škapuliara; dnes by som sa chcel spolu s vami pozastaviť nad tajomstvom modlitby v živote Márie, ukázať, aký význam spĺňala modlitba v jej živote...
17 februára 2023

Tak hovoril Abba…Jozue

Spoznajte cez rovnomennú knihu osud Jozueho, ktorý doviedol a usadil izraelský ľud v kannánskej krajine...