23 marca 2023

Ján od Kríža – učiteľ na ceste pre začiatočníkov

V našich úvahách nad cestou modlitby sme spolu so sv. Teréziou od Ježiša dospeli k momentu, keď by sme mali otvoriť ďalšiu bránu...
24 marca 2023

Tak hovoril Abba…Mojsej Uhrín

Prepodobný Mojsej Uhrín nazývaný aj Mojžiš Uhorský bol jedným z prvých svätcov pochádzajúcich z územia dnešného Slovenska...
6 apríla 2023

Ján od Kríža – učiteľ na ceste zmyslov

Sv. Ján od Kríža prirovnáva dušu k okennej tabuli, cez ktorú žiari slnko. Ak je tabuľa rozbitá alebo zahmlená, slnečný lúč ju nebude môcť...
7 apríla 2023

Tak hovoril Abba…Sofoniáš

Len chudobní a pokorní budú zachránení pred "Božím hnevom", píše prorok Sofoniáš. Pripomeňme si prorokove videnie, ktorým vystríha Izrael...
13 apríla 2023

Sv. Ján od Kríža Od meditácie ku kontemplácii

„Tri zvedavé žaby z rybníka sa raz vydali na cestu a začali objavovať svet. Neďaleko bolo prekvitajúce hospodárstvo. Svoj prieskum začali na humne. Tam ich však […]
27 apríla 2023

Sv. Ján od Kríža Rady a výstrahy

Z našich nedokonalostí a možno na prvý pohľad neriešiteľných situácií môžeme nakoniec vyjsť ako víťazi ...
28 apríla 2023

Tak hovoril Abba…Eleutherius

Mučeník Eleutherios je spolu so svojou matkou uctievaný najmä v Albánsku. Spoznajte príbeh Kristovho učeníka...
11 mája 2023

Sedem hlavných hriechov: Pýcha

Prvým najväčším hriechom je pýcha. Čo je to pýcha a ako sa dá pred ňou brániť? Malý teologický slovník definuje pýchu ako nezriadenú túžbu...