23 marca 2023

Ján od Kríža – učiteľ na ceste pre začiatočníkov

V našich úvahách nad cestou modlitby sme spolu so sv. Teréziou od Ježiša dospeli k momentu, keď by sme mali otvoriť ďalšiu bránu...
24 marca 2023

Tak hovoril Abba…Mojsej Uhrín

Prepodobný Mojsej Uhrín nazývaný aj Mojžiš Uhorský bol jedným z prvých svätcov pochádzajúcich z územia dnešného Slovenska...
6 apríla 2023

Ján od Kríža – učiteľ na ceste zmyslov

Sv. Ján od Kríža prirovnáva dušu k okennej tabuli, cez ktorú žiari slnko. Ak je tabuľa rozbitá alebo zahmlená, slnečný lúč ju nebude môcť...
7 apríla 2023

Tak hovoril Abba…Sofoniáš

Len chudobní a pokorní budú zachránení pred "Božím hnevom", píše prorok Sofoniáš. Pripomeňme si prorokove videnie, ktorým vystríha Izrael...
13 apríla 2023

Sv. Ján od Kríža Od meditácie ku kontemplácii

„Tri zvedavé žaby z rybníka sa raz vydali na cestu a začali objavovať svet. Neďaleko bolo prekvitajúce hospodárstvo. Svoj prieskum začali na humne. Tam ich však […]
27 apríla 2023

Sv. Ján od Kríža Rady a výstrahy

Z našich nedokonalostí a možno na prvý pohľad neriešiteľných situácií môžeme nakoniec vyjsť ako víťazi ...
28 apríla 2023

Tak hovoril Abba…Eleutherius

Mučeník Eleutherios je spolu so svojou matkou uctievaný najmä v Albánsku. Spoznajte príbeh Kristovho učeníka...
11 mája 2023

Sedem hlavných hriechov: Pýcha

Prvým najväčším hriechom je pýcha. Čo je to pýcha a ako sa dá pred ňou brániť? Malý teologický slovník definuje pýchu ako nezriadenú túžbu...
12 júna 2023

Symboly Terézie – Kríž od ruženca

Raz, keď som mala v ruke krížik, ktorý som nosievala na ruženci, vzal ho do svojej ruky a keď mi ho vrátil, bol ozdobený štyrmi veľkými kameňmi, oveľa […]
19 júna 2023

Symboly Terézie – Ropucha

Keď som bola inokedy s tou istou osobou, videli sme, ako k nám prichádza – a videli to aj iné osoby, ktoré tam boli – niečo ako veľká ropucha, […]
26 júna 2023

Symboly Terézie – Kuracia noha

Zdá sa mi, že tento spôsob kráčania je snahou zmieriť telo a dušu, aby človek tu nestratil odpočinok a tam sa tešil z Boha. A tak to bude, pokiaľ sa […]
3 júla 2023

Symboly Terézie – Zrkadlo

Keď som bola istého dňa na posvätnom ofíciu spolu so všetkými ostatnými mníškami, náhle sa moja duša pohrúžila do seba a zdalo sa mi, že je ako zrkadlo, […]
13 júla 2023

Sedem hlavných hriechov: Lakomstvo

Čo je to lakomstvo? V minulosti sa lakomstvo zvyklo pomenovať aj ako chamtivosť. Ide o sebeckú snahu a žiadostivosť dostať pod svoju moc...
14 júla 2023

Tak hovoril Abba…Nahum

Nahum "Utešiteľ" bol prorokom pravdepodobne v období vlády judského kráľa Manassesa. Nahumovo proroctvo je kontempláciou o Božom súde...
17 augusta 2023

Sedem hlavných hriechov: Smilstvo

Vieme, že neresti zoraďujeme podľa čností, s ktorými sú v protiklade alebo ich môžeme dať do súvisu s hlavnými hriechmi. Jedným z nich je...