Symboly Terezie od Ježiša – Výdatný dážď

Nuž teda, pozrime sa, akým spôsobom sa záhrada môže zalievať, aby sme pochopili, čo máme robiť a akú námahu máme podstúpiť, ak je väčšia než zisk, alebo dokedy treba tomu venovať toľko času. Zdá sa mi, že sa môže zalievať štvorakým spôsobom: buď čerpať vodu zo studne, a to nás stojí veľkú námahu; alebo čerpadlom a kanálmi, pričom sa voda čerpá kolesom – tak som ju niekoľkokrát čerpala i ja; je to menej namáhavé ako predchádzajúci spôsob a načerpá sa viac vody; alebo z rieky či potôčikov: tak sa zalieva oveľa lepšie, lebo zem je viac zavlažená vodou a netreba zalievať tak často, a pre záhradníka je to menej namáhavé; alebo výdatným dažďom, keď zalieva Pán bez akejkoľvek našej námahy, a to je neporovnateľne lepšie ako všetko, čo sa povedalo.

11,7

Boh je iný, úplne odlišný od človeka. Je väčší od neho a dokonalejší v každom ohľade. Aj Božie pôsobenie je také. Ono je dokonalejšie a tiež zanecháva také isté skutky. Máme skúsenosť takéhoto Božieho pôsobenia a súčasne poznávame, aká veľká je Jeho láskavosť a milosrdenstvo, ktoré prichádza na pomoc ľudskej slabosti.

Často vo chvíli, keď sa zdá, že rastliny uschnú z nedostatku vody, posiela On hojný dážď. Sv. Terézia píše, že Vykupiteľ tak činí pre potechu slabých duší, ktorým chýba síl, či rozhodnosti, aby podstúpili námahu pri skrášľovaní Jeho záhrady.

Často sa stáva, že také dušu strácajú dôveru, upadajú do zúfalstva, keď nevidia výsledky svojich snáh, alebo čo je ešte horšie, vidia, že to, okolo čoho sa tak namáhali, hynie. Vtedy sa treba ešte raz podujať s novým zápalom, čerstvými silami tej námahy, s nádejou, že Boh sa zľutuje nad nami a zošle z nebies bohatý dážď, ktorý dostatočne, v rovnakej miere zavlaží každé miesto svojej záhrady, s tým, žeby nechýbalo vody žiadnej, ani tej najmenšej rastlinke.

br. Tomasz Kozioł OCD

Obrázok od Free-Photos z Pixabay