12 januára 2023

Úcta k Panne Márii v Ráde bosých karmelitánov – druhá časť – záver

Škapuliar Najcharakteristickejším prejavom karmelitánskej mariánskej pobožnosti a zbožnosti je úcta k Panne Márii Škapuliarskej. Odkiaľ sa vzala v našom ráde úcta ku škapuliaru? Veď aj dominikáni majú škapuliar, aj […]
3 novembra 2022

Úcta k Panne Márii v Ráde bosých karmelitánov – prvá časť

Úvod V konštitúciách nášho rádu sa píše o úcte k Panne Márii, ktorá formuje duchovný život každého karmelitána a aj jeho apoštolát. Jednou z priorít je aj apoštolát skrze škapuliar. Som […]
13 októbra 2022

Žiť večný život v prítomnom okamihu s Teréziou z Lisieux – záver

Teologická podstata vyváženosti Terezkinho duchovného postoja Pokúsme sa teraz priblížiť si Terezkin vyvážený duchovný postoj prežívania večného života v prítomnom okamihu na základe analýzy dvoch básní […]
6 októbra 2022

Žiť večný život v prítomnom okamihu s Teréziou z Lisieux – prvá časť

„Zvládam skúšku vyhnanstva smutného“ (TB 41,5) Svoj príspevok som nazval „Zvládam skúšku vyhnanstva smutného“. Ide o piaty verš básne „Ako (veľmi) chcem milovať“ (por. TB 41), […]
26 augusta 2022

Pozvánka na sympózium sv. Terézia Benedikta od Kríža (Edith Stein)

Rád bosých karmelitánov a Svetský rád bosých karmelitánov na Slovensku Vás srdečne pozývajú na sympózium pri príležitosti 80. výročia mučeníckej smrti sv. Terézie Benediktyod Kríža – Edity Steinovej (9. 8. 1942), […]
26 augusta 2022

Tak hovoril Abba…Jonáš

V biblickom príbehu o Jonášovi sa podivuhodne rozvíja motív spásy všetkých pohanov. Spoznajte život proroka, ktorý strávil 3 dni v bruchu veľryby.
25 augusta 2022

Rozprava o láske k blížnemu u sv. Terézie z Lisieux – záverečná časť

Praktizovanie lásky k blížnemu Čím by bola Terézia, keby nám neukázala ako praktizovať lásku k blížnemu? V liste Matke Gonzáge píše, že ju „pozoruje v praxi“ […]
18 augusta 2022

Rozprava o láske k blížnemu u sv. Terézie z Lisieux – druhá časť

Detstvo V rukopise C, ktorý je voľným pokračovaním Rkp. A, kde opisuje svoje detstvo a mladosť, Terézia v istom momente píše: „Tvoja láska ma sprevádzala už […]
12 augusta 2022

Tak hovoril Abba…Symeon Stylita

Strhujúci príbeh Symeona Stylitu ukazuje, ako dokáže človek dobrovoľne trpieť pre Krista. Spoznajte život svätca, ktorý väčšinu svojho života prežil modlitbou na stĺpe. Ikonu v kvalitnejšom […]
11 augusta 2022

Rozprava o láske k blížnemu u sv. Terézie z Lisieux – prvá časť

Len láska k blížnemu môže dať odvahu môjmu srdcu (Rkp. C, 16ro) Boží služobník Ján Pavol II, 19. októbra 1997 na námestí sv. Petra v Ríme, […]
21 júla 2022

Aktuálnosť života a posolstva sv. Terézie z Lisieux pre človeka dnešnej doby – tretia, záverečná časť

Aktualizácia Z Teréziinho prístupu k Svätému písmu môžeme zhrnúť niekoľko základných charakteristík, ktoré môžu následne inšpirovať náš prístup k pokladu Božieho slova. Teréziu privádza k Svätému […]
14 júla 2022

Aktuálnosť života a posolstva sv. Terézie z Lisieux pre človeka dnešnej doby – druhá časť

Udalosť prvého svätého prijímania a birmovania Chvíľa prvého svätého prijímania bola pre Teréziu veľmi silným zážitkom splynutia so svojim Milovaným. „Terézia zmizla ako kvapka vody, ktorá […]
8 júla 2022

Tak hovoril Abba… Gedeon

Príbeh Gedeona poukazuje na potrebu nasledovať svoje povolanie a urobiť rozhodný krok. Pripomeňte si život starozákonného sudcu, ktorý vyslobodil židovský ľud zpod nadvlády Madiánčanov. Ikonu v […]
7 júla 2022

Aktuálnosť života a posolstva sv. Terézie z Lisieux pre človeka dnešnej doby – prvá časť

Pre potvrdenie aktuálnosti sv. Terézie z Lisieux by sme mohli uviesť rady tých, ktorých život rozhodným spôsobom ovplyvnilo poznanie posolstva tejto svätice. Patria medzi nich viacerí […]
20 mája 2022

Tak hovoril Abba…Timotej

Biskup Timotej bol jedným z ranokresťanských mučeníkov, ktorí priamo nasledovali Pavlov odkaz. Spoznajte príbeh svätca a zahĺbte sa do Pavlovho listu, ktorý venoval práve Timotejovi. Ikonu […]