11 mája 2023

Sedem hlavných hriechov: Pýcha

Prvým najväčším hriechom je pýcha. Čo je to pýcha a ako sa dá pred ňou brániť? Malý teologický slovník definuje pýchu ako nezriadenú túžbu...
28 apríla 2023

Tak hovoril Abba…Eleutherius

Mučeník Eleutherios je spolu so svojou matkou uctievaný najmä v Albánsku. Spoznajte príbeh Kristovho učeníka...
27 apríla 2023

Sv. Ján od Kríža Rady a výstrahy

Z našich nedokonalostí a možno na prvý pohľad neriešiteľných situácií môžeme nakoniec vyjsť ako víťazi ...
13 apríla 2023

Sv. Ján od Kríža Od meditácie ku kontemplácii

„Tri zvedavé žaby z rybníka sa raz vydali na cestu a začali objavovať svet. Neďaleko bolo prekvitajúce hospodárstvo. Svoj prieskum začali na humne. Tam ich však […]
7 apríla 2023

Tak hovoril Abba…Sofoniáš

Len chudobní a pokorní budú zachránení pred "Božím hnevom", píše prorok Sofoniáš. Pripomeňme si prorokove videnie, ktorým vystríha Izrael...
6 apríla 2023

Ján od Kríža – učiteľ na ceste zmyslov

Sv. Ján od Kríža prirovnáva dušu k okennej tabuli, cez ktorú žiari slnko. Ak je tabuľa rozbitá alebo zahmlená, slnečný lúč ju nebude môcť...
24 marca 2023

Tak hovoril Abba…Mojsej Uhrín

Prepodobný Mojsej Uhrín nazývaný aj Mojžiš Uhorský bol jedným z prvých svätcov pochádzajúcich z územia dnešného Slovenska...
23 marca 2023

Ján od Kríža – učiteľ na ceste pre začiatočníkov

V našich úvahách nad cestou modlitby sme spolu so sv. Teréziou od Ježiša dospeli k momentu, keď by sme mali otvoriť ďalšiu bránu...
17 februára 2023

Tak hovoril Abba…Jozue

Spoznajte cez rovnomennú knihu osud Jozueho, ktorý doviedol a usadil izraelský ľud v kannánskej krajine...
16 februára 2023

Mária – vzor modliacej sa Cirkvi

Pokračujeme v rozjímaní nad tajomstvom škapuliara; dnes by som sa chcel spolu s vami pozastaviť nad tajomstvom modlitby v živote Márie, ukázať, aký význam spĺňala modlitba v jej živote...
3 februára 2023

Tak hovoril Abba…Teodóz Pečerský

Asketický mních a veľký patrón utláčaných a chudobných. Aj to bol svätý Teodóz, nasledovateľ odkazu Antona Pečerského. Ikonu v kvalitnejšom zobrazení nájdete tu: bit.ly/3H1ydIl
2 februára 2023

Mária v karmelitánskom erbe

Keď sa konajú nejaké slávnosti vo farnosti, v dedine, nikdy nesmie chýbať erb. História nášho rádu siaha do 13. storočia a vo vtedajšej dobe bolo charakteristické, že  sa […]
20 januára 2023

Tak hovoril Abba…Melchizedech

Kto bol tento záhadný muž Starého zákona, ktorého meno sa dodnes spomína v liturgii? Spoznajte málo známe interpretácie postavy Melchizedecha, ktorými sú prepletené dejiny židovského národa […]
19 januára 2023

Škapuliar – znak spásy

V živote človeka zohrávajú znaky a symboly dôležitú úlohu. Už kniha Genezis nám hovorí o tom, že Boh stvoril človeka ako duchovno – telesnú bytosť. Človek vyjadruje svoje pocity, […]
13 januára 2023

Tak hovoril Abba…Anton Pečerský

Spoznajte život mnícha a svätca z Kyjevskej Rusi, nazývaného aj „hlava všetkých ruských mníchov“ . Ikonu v kvalitnejšom zobrazení nájdete tu: bit.ly/3H1ydIl