11 augusta 2022

Rozprava o láske k blížnemu u sv. Terézie z Lisieux – prvá časť

Len láska k blížnemu môže dať odvahu môjmu srdcu (Rkp. C, 16ro) Boží služobník Ján Pavol II, 19. októbra 1997 na námestí sv. Petra v Ríme, […]
21 júla 2022

Aktuálnosť života a posolstva sv. Terézie z Lisieux pre človeka dnešnej doby – tretia, záverečná časť

Aktualizácia Z Teréziinho prístupu k Svätému písmu môžeme zhrnúť niekoľko základných charakteristík, ktoré môžu následne inšpirovať náš prístup k pokladu Božieho slova. Teréziu privádza k Svätému […]
14 júla 2022

Aktuálnosť života a posolstva sv. Terézie z Lisieux pre človeka dnešnej doby – druhá časť

Udalosť prvého svätého prijímania a birmovania Chvíľa prvého svätého prijímania bola pre Teréziu veľmi silným zážitkom splynutia so svojim Milovaným. „Terézia zmizla ako kvapka vody, ktorá […]
8 júla 2022

Tak hovoril Abba… Gedeon

Príbeh Gedeona poukazuje na potrebu nasledovať svoje povolanie a urobiť rozhodný krok. Pripomeňte si život starozákonného sudcu, ktorý vyslobodil židovský ľud zpod nadvlády Madiánčanov. Ikonu v […]
7 júla 2022

Aktuálnosť života a posolstva sv. Terézie z Lisieux pre človeka dnešnej doby – prvá časť

Pre potvrdenie aktuálnosti sv. Terézie z Lisieux by sme mohli uviesť rady tých, ktorých život rozhodným spôsobom ovplyvnilo poznanie posolstva tejto svätice. Patria medzi nich viacerí […]
20 mája 2022

Tak hovoril Abba…Timotej

Biskup Timotej bol jedným z ranokresťanských mučeníkov, ktorí priamo nasledovali Pavlov odkaz. Spoznajte príbeh svätca a zahĺbte sa do Pavlovho listu, ktorý venoval práve Timotejovi. Ikonu […]
19 mája 2022

Povolanie a misia sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša 3

2.2. Forma a špecifickosť misie sv. Terézie Keď vieme, že podstatou misie je otvorenosť vlastného srdca na Božiu milosť a ochota prežívať ju naplno v rámci […]
13 mája 2022

Tak hovoril Abba…Jeremiáš

Nikto nevzdal Jeremiášovi väčší hold ako ten, ktorému pripravoval cestu. Ježiš Kristus v noci pred svojou smrťou uskutočnil najväčšie prisľúbenie proroka: „Tento kalich je nová zmluva […]
12 mája 2022

Povolanie a misia sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša 2

2. Misia sv. Terézie z Lisieux Ako mnohí naďalej chápu povolanie iba ako rehoľné či kňazské povolanie, tak mnohí misiu naďalej vnímajú iba ako misijnú činnosť […]
6 mája 2022

Tak hovoril Abba…Sergej Radonežský

Sergej Radonežský patrí medzi najznámejších ruských svätcov. Spoznajte život reformátora ruského mníšstva, ktorý je uctievaný v pravoslávnej i katolíckej cirkvi. Podcastom tradične sprevádza Ivan Moďoroši. Ikonu […]
5 mája 2022

Povolanie a misia sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša 1

Povolanie a misia (poslanie) sú dve stránky tej istej skutočnosti. Od povolania závisí obsah misie, ako aj jej konkrétne podmienky a prejavy. Preto keď prenikáme do […]
29 apríla 2022

Tak hovoril Abba…Áron

„Staňte sa Áronovými učeníkmi, ktorí milujú mier a pobádajú k mieru, milujú svojich blížnych a zbližujú ich s Tórou.“ Spoznajte s nami bližšie život Mojžišovho brata […]
28 apríla 2022

Cesta duchového detstva – cesta k svätosti 3

3.Odkaz, posolstvo pre nás Preskúmanie duchovnej cesty sv. Terézie z Lisieux vedie k záveru, že – ako to vyjadril Ján Pavol II. – „v živote sv. […]
22 apríla 2022

Tak hovoril Abba…Serafim Sarovský

Tisíc dní a tisíc nocí kľačal v modlitbe na veľkom kameni. Asketický život a múdrosť Serafima Sarovského dodnes inšpiruje kresťanov po celom svete. Ikonu v kvalitnejšom […]
21 apríla 2022

Cesta duchového detstva – cesta k svätosti 2

2. Význam objavu pre Teréziu Aký význam mal objav „malej cesty“ pre túto 21-ročné dievča, žijúce podľa vlastného rozhodnutia medzi bosými karmelitánkami v Lisieux? Môžeme totiž […]