19 januára 2024

Tak hovoril Abba…Eliáš

Eliáš, verný Pánov prorok, bol okrem iného vzatý do neba na ohnivom koni. Priblížte si Eliášov život opradený zázrakmi...
18 januára 2024

Škapuliar – znak spásy

Ako hovorí tradícia, ukázala sa mu Mária a dala mu škapuliar, hovoriac: „Prijmi, najmilší synu, škapuliar tvojho Rádu ako znak môjho bratstva...
12 januára 2024

Tak hovoril Abba…Štefan Permský

Štefan Permský sa zaslúžil o christianizáciu vtedy ďalekého regiónu ruského cárstva. Spoznajte príbeh odvážneho svätca...
11 januára 2024

Úcta k Panne Márii v Ráde bosých karmelitánov

Na začiatku sa zameriame na mariánsky kult a postupne prejdeme k mariánskej úcte v karmelitánskom ráde, ako Máriu vidia karmelitáni...
13 októbra 2023

Sedem hlavných hriechov: Lenivosť

Posledným hriechom je lenivosť. Ako ju máme chápať? Kedy hovoríme o ničnerobení, leňošení a kedy o ľahostajnosti?
21 septembra 2023

Sedem hlavných hriechov: Obžerstvo

Spomedzi siedmich hlavných hriechov sa niektoré kategorizujú ako hriechy tela a hriechy ducha. Patria tam smilstvo a obžerstvo...
8 septembra 2023

Sedem hlavných hriechov: Hnev

Náš hnev býva podnietený predsudkami. Predsudok pochádza z latinského praeiudicium, praeiudicare – doslovne súdiť predčasne, skôr ako poznám celý prípad...
31 augusta 2023

Sedem hlavných hriechov: Závisť

Jednou z príčin, prečo vznikajú púšte v srdciach ľudí, je aj závisť. Ďalší hlavný hriech. Jeden zo siedmich. Ako znie definícia závisti?
17 augusta 2023

Sedem hlavných hriechov: Smilstvo

Vieme, že neresti zoraďujeme podľa čností, s ktorými sú v protiklade alebo ich môžeme dať do súvisu s hlavnými hriechmi. Jedným z nich je...
8 augusta 2023

9. deň Novény – sv. Terézia Benedikta od Kríža Edita Stein

Úvodná modlitba Srdce Ježišovo, horiace láskou k nebeskému Otcovi! Nech tvoja láska premení náš život a pripodobní ho tvojmu, lebo sme stvorení z lásky a pre lásku. Dobrorečme Pánovi, lebo je […]
7 augusta 2023

8. deň Novény – sv. Terézia Benedikta od Kríža Edita Stein

Úvodná modlitba Srdce Ježišovo, horiace láskou k nebeskému Otcovi! Nech tvoja láska premení náš život a pripodobní ho tvojmu, lebo sme stvorení z lásky a pre lásku. Dobrorečme Pánovi, lebo je […]
6 augusta 2023

7. deň Novény – sv. Terézia Benedikta od Kríža Edita Stein

Úvodná modlitba Srdce Ježišovo, horiace láskou k nebeskému Otcovi! Nech tvoja láska premení náš život a pripodobní ho tvojmu, lebo sme stvorení z lásky a pre lásku. Dobrorečme Pánovi, lebo je […]
5 augusta 2023

6. deň Novény – sv. Terézia Benedikta od Kríža Edita Stein

Úvodná modlitba Srdce Ježišovo, horiace láskou k nebeskému Otcovi! Nech tvoja láska premení náš život a pripodobní ho tvojmu, lebo sme stvorení z lásky a pre lásku. Dobrorečme Pánovi, lebo je […]
4 augusta 2023

5. deň Novény – sv. Terézia Benedikta od Kríža Edita Stein

Úvodná modlitba Srdce Ježišovo, horiace láskou k nebeskému Otcovi! Nech tvoja láska premení náš život a pripodobní ho tvojmu, lebo sme stvorení z lásky a pre lásku. Dobrorečme Pánovi, lebo je […]
3 augusta 2023

4. deň Novény – sv. Terézia Benedikta od Kríža Edita Stein

Úvodná modlitba Srdce Ježišovo, horiace láskou k nebeskému Otcovi! Nech tvoja láska premení náš život a pripodobní ho tvojmu, lebo sme stvorení z lásky a pre lásku. Dobrorečme Pánovi, lebo je […]