2 augusta 2023

3. deň Novény – sv. Terézia Benedikta od Kríža Edita Stein

Úvodná modlitba Srdce Ježišovo, horiace láskou k nebeskému Otcovi! Nech tvoja láska premení náš život a pripodobní ho tvojmu, lebo sme stvorení z lásky a pre lásku. Dobrorečme Pánovi, lebo je […]
1 augusta 2023

2. deň Novény – sv. Terézia Benedikta od Kríža Edita Stein

Úvodná modlitba Srdce Ježišovo, horiace láskou k nebeskému Otcovi! Nech tvoja láska premení náš život a pripodobní ho tvojmu, lebo sme stvorení z lásky a pre lásku. Dobrorečme Pánovi, lebo je […]
31 júla 2023

1. deň Novény – sv. Terézia Benedikta od Kríža Edita Stein

Úvodná modlitba Srdce Ježišovo, horiace láskou k nebeskému Otcovi! Nech tvoja láska premení náš život a pripodobní ho tvojmu, lebo sme stvorení z lásky a pre lásku. Dobrorečme Pánovi, lebo je […]
14 júla 2023

Tak hovoril Abba…Nahum

Nahum "Utešiteľ" bol prorokom pravdepodobne v období vlády judského kráľa Manassesa. Nahumovo proroctvo je kontempláciou o Božom súde...
13 júla 2023

Sedem hlavných hriechov: Lakomstvo

Čo je to lakomstvo? V minulosti sa lakomstvo zvyklo pomenovať aj ako chamtivosť. Ide o sebeckú snahu a žiadostivosť dostať pod svoju moc...
11 mája 2023

Sedem hlavných hriechov: Pýcha

Prvým najväčším hriechom je pýcha. Čo je to pýcha a ako sa dá pred ňou brániť? Malý teologický slovník definuje pýchu ako nezriadenú túžbu...
28 apríla 2023

Tak hovoril Abba…Eleutherius

Mučeník Eleutherios je spolu so svojou matkou uctievaný najmä v Albánsku. Spoznajte príbeh Kristovho učeníka...
27 apríla 2023

Sv. Ján od Kríža Rady a výstrahy

Z našich nedokonalostí a možno na prvý pohľad neriešiteľných situácií môžeme nakoniec vyjsť ako víťazi ...
13 apríla 2023

Sv. Ján od Kríža Od meditácie ku kontemplácii

„Tri zvedavé žaby z rybníka sa raz vydali na cestu a začali objavovať svet. Neďaleko bolo prekvitajúce hospodárstvo. Svoj prieskum začali na humne. Tam ich však […]
7 apríla 2023

Tak hovoril Abba…Sofoniáš

Len chudobní a pokorní budú zachránení pred "Božím hnevom", píše prorok Sofoniáš. Pripomeňme si prorokove videnie, ktorým vystríha Izrael...
6 apríla 2023

Ján od Kríža – učiteľ na ceste zmyslov

Sv. Ján od Kríža prirovnáva dušu k okennej tabuli, cez ktorú žiari slnko. Ak je tabuľa rozbitá alebo zahmlená, slnečný lúč ju nebude môcť...
24 marca 2023

Tak hovoril Abba…Mojsej Uhrín

Prepodobný Mojsej Uhrín nazývaný aj Mojžiš Uhorský bol jedným z prvých svätcov pochádzajúcich z územia dnešného Slovenska...
23 marca 2023

Ján od Kríža – učiteľ na ceste pre začiatočníkov

V našich úvahách nad cestou modlitby sme spolu so sv. Teréziou od Ježiša dospeli k momentu, keď by sme mali otvoriť ďalšiu bránu...
17 februára 2023

Tak hovoril Abba…Jozue

Spoznajte cez rovnomennú knihu osud Jozueho, ktorý doviedol a usadil izraelský ľud v kannánskej krajine...
16 februára 2023

Mária – vzor modliacej sa Cirkvi

Pokračujeme v rozjímaní nad tajomstvom škapuliara; dnes by som sa chcel spolu s vami pozastaviť nad tajomstvom modlitby v živote Márie, ukázať, aký význam spĺňala modlitba v jej živote...