5 mája 2022

Povolanie a misia sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša 1

Povolanie a misia (poslanie) sú dve stránky tej istej skutočnosti. Od povolania závisí obsah misie, ako aj jej konkrétne podmienky a prejavy. Preto keď prenikáme do […]
29 apríla 2022

Tak hovoril Abba…Áron

„Staňte sa Áronovými učeníkmi, ktorí milujú mier a pobádajú k mieru, milujú svojich blížnych a zbližujú ich s Tórou.“ Spoznajte s nami bližšie život Mojžišovho brata […]
28 apríla 2022

Cesta duchového detstva – cesta k svätosti 3

3.Odkaz, posolstvo pre nás Preskúmanie duchovnej cesty sv. Terézie z Lisieux vedie k záveru, že – ako to vyjadril Ján Pavol II. – „v živote sv. […]
22 apríla 2022

Tak hovoril Abba…Serafim Sarovský

Tisíc dní a tisíc nocí kľačal v modlitbe na veľkom kameni. Asketický život a múdrosť Serafima Sarovského dodnes inšpiruje kresťanov po celom svete. Ikonu v kvalitnejšom […]
21 apríla 2022

Cesta duchového detstva – cesta k svätosti 2

2. Význam objavu pre Teréziu Aký význam mal objav „malej cesty“ pre túto 21-ročné dievča, žijúce podľa vlastného rozhodnutia medzi bosými karmelitánkami v Lisieux? Môžeme totiž […]
8 apríla 2022

Tak hovoril Abba…Daniel

Daniel bol jedným z najvýznamnejších prorokov počas babylonského zajatia Izraelitov. Vďaka vernosti Bohu zažil mnohých podivuhodných udalostí a zázrakov. Spoznajte ich v tejto epizóde podcastu Tak […]
7 apríla 2022

Cesta duchového detstva – cesta k svätosti 1

Každý človek sa vo svojich ašpiráciách túži stať niekým väčším, než je v prítomnosti. Neuspokojuje sa s tým, čo má teraz a so svojím postavením. Ani […]
25 februára 2022

Tak hovoril Abba…Ján Damascénsky

Tradícia o ňom hovorí, že bol najhorlivejším zástancom ikony. Ján Damascénsky, syn ministra financií, vzdelanec, kňaz a mních. Spoznajte príbeh tohoto učiteľa Cirkvi a započúvajte sa […]
24 februára 2022

Boj v modlitbe

V nedeľu sa objavil na bráne kostola tento oznam: „Prosíme všetkých, aby na budúcu nedeľu prišli do kostola. Zorganizovali sme špeciálnu nedeľu bez výhovoriek.V sakristii sme rozložili postele […]
18 februára 2022

Tak hovoril Abba…Izaiáš

Tri roky chodil bosý a nahý, aby sa kajal za hriechy Izraelitov. Spoznajte život a knihu proroka Izaiáša, ktorého mesiášske proroctvá často znejú aj v našich […]
17 februára 2022

Metóda a spôsob rozjímavej modlitby

Jeden mladý Ind sa vybral k rieke loviť divé kačky. Vyzbrojil sa prakom a na brehu si nazbieral niekoľko žabíc. Začal ich celou silou hádzať. Mieril […]
11 februára 2022

Tak hovoril Abba…Kliment Rímsky

Vedeli ste, že svätí Cyril a Metod objavili relikvie sv. mučeníka Klimenta na Kryme a priviezli ich do Ríma? Na Krym Klimenta vyhnal cisár Traján na […]
10 februára 2022

Rozjímavá modlitba

„Jeden vynikajúci učiteľ lukostreľby usporiadal medzi svojimi žiakmi súťaž, aby zhodnotil ich úroveň.V určený deň pripevnil na strom na okraji čistinky drevený terč s červeným kruhom […]
29 januára 2022

Pozvánka

28 januára 2022

Tak hovoril Abba…Šalamún

„Daj svojmu sluhovi srdce pozorné, aby spravoval tvoj ľud.“ Šalamún, múdry kráľ izraelského ľudu, ktorému sa pripisuje autorstvo knihy Múdrosti, Prísloví i Kazateľa. Pripomeňte si bohatý […]