Tak hovoril Abba…Melchizedech

Kto bol tento záhadný muž Starého zákona, ktorého meno sa dodnes spomína v liturgii? Spoznajte málo známe interpretácie postavy Melchizedecha, ktorými sú prepletené dejiny židovského národa a na ktorých stojí kresťanské chápanie Ježišovho kňazstva.

Ikonu v kvalitnejšom zobrazení nájdete tu: bit.ly/32XF2Mo