12 apríla 2021

I. Cesta duchovného detstva

Ak nebudete ako deti, nevojdete do Božieho kráľovstva Blahej pamäti Sv. otec Ján Pavol II, povedal v roku 2000 na námestí sv. Petra pamätné slová, ktorými by […]
19 apríla 2021

Pokora

Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. (Mt 11,29) Prvým a charakteristickým znakom Teréziinej cesty je pokora a postava dieťaťa. Dieťaťa, […]
26 apríla 2021

Chudoba ducha

Buďte jednoduchí ako holubice (Mt 10,16) Vo farnosti máme detský spevácky zbor, ktorý mal možnosť spievať na mládežníckej sv. omši pre študentov v katedrále sv. Františka Xaverského […]
3 mája 2021

Dôvera u Terezie z Lisieux

„Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.“  (Hebr 4, 16) Keď sa vysloví slovo dôvera, pripomenie sa mi obraz […]
10 mája 2021

Láska

„Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.“  (1 Kor 13, 1) Láska je dušou […]
17 mája 2021

Odovzdanosť u sv. Terézie z Lisieux

Žalm 37, 3 – 4a: Ale spoľahni sa na Pána a dobre roba budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.ą Hľadaj radosť v Pánovia dá ti, za čím […]
24 mája 2021

Rozprava sv. Terézie z Lisieux o láske k blížnemu

Len láska k blížnemu môže dať odvahu môjmu srdcu (Rkp. C, 16rº) Boží služobník Ján Pavol II. dňa 19. októbra 1997 na námestí sv. Petra v Ríme, počas […]
14 júna 2021

Modlitba v živote sv. Terézie z Lisieux

Modliť sa je podobné opaľovaniu sa. Pred opaľovaním sa musíme natrieť krémom, aby sme sa nespálili. Ak sa chceme opáliť, musíme postupne nanášať na telo rôzne […]
21 júna 2021

Umŕtvovanie u sv. Terézie z Lisieux

„Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme kríž a nasleduje ma.“ Tieto slová vyslovil Ježiš a adresoval ich tým, ktorí chceli ísť za ním. […]
28 júna 2021

Prostota u sv. Terézie z Lisieux

Buďte jednoduchí ako holubice (Mt 10,16) Vo farnosti máme detský spevácky zbor, ktorý mal možnosť spievať na mládežníckej sv. omši pre študentov v katedrále sv. Františka Xaverského […]
5 júla 2021

Povolanie sv. Terézie z Lisieux a jej misia v Cirkvi

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.“  (Mk 16, 15) Určite si pamätáte zo svojich detských rokov, ako ste sa zaoberali svojou budúcnosťou, čo by ste chceli […]
19 júla 2021

Panna Mária v živote a náuke sv. Terézie z Lisieux

Druhý vatikánsky koncil vo svojom dokumente Lumen gentium napísal: „Všetci veriaci v Krista nech sa obracajú na Božiu Matku a Matku ľudí s naliehavými a vrúcnymi prosbami, aby ona, ktorá […]
26 júla 2021

Prežívanie utrpenia v živote a náuke sv. Terézie z Lisieux

Kardinál Jozef Ratzinger napísal: „Kniha Jób je klasický výkrik človeka, ktorý zakusuje celú biedu bytia a mlčiaceho Boha. A dokonca zdanlivo nespravodlivého Boha… Prichádzajú otázky, či je vôbec […]
2 augusta 2021

Miesto Ježiša v živote a náuke Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre

Albino Luciani, budúci pápež Ján Pavol I., ešte ako benátsky patriarcha písal fiktívne listy známym, ale aj neznámym osobnostiam verejného života. Vo svojej knihe „Listy včerajším“sa odhodlal […]
6 septembra 2021

Svätosť v náuke sv. Terézie z Lisieux

Známy francúzsky spisovateľ Bernanos vo svojom diele „Denník vidieckeho kňaza“ napísal na adresu horlivého dekana z Blangermontu: „Kiež nás Boh chráni od svätých! Často boli pre Cirkev […]