3 februára 2021

Sv. Ján od Kríža – mystický učiteľ

Svätý Ján od Kríža poskytuje súčasnému človeku odpoveď na tri základné otázky: kým je Boh, kým je človek a tiež, aký je zmysel celého jeho života.  […]
9 februára 2021

# 1. rozhovor so svätým Jánom od Kríža

Zaujmavý rozhovor o. Jerzego Zielinskeho OCD s Jánom od Kríža. Rozhovor vznikol z textov viacerých diel svätého Jána od Kríža Otec Ján, poprosil by som, aby sa náš rozhovor […]
12 februára 2021

#2. rozhovor so svätým Jánom od Kríža

Zaujmavý rozhovor o. Jerzego Zielinskeho OCD s Jánom od Kríža. Rozhovor vznikol z textov viacerých diel svätého Jána od Kríža Otec Ján, poprosil by som, aby sa náš rozhovor […]
9 júna 2021

Učiteľ na ceste pre začiatočníkov

Prvý raz sa to stalo, keď mal šesť rokov. Poskakoval po ulici a zrazu uprostred dlhého bieleho múru uvidel zelenú bránku. Akoby ho pozývala. Zdalo sa, […]
9 júna 2021

Učiteľ na ceste zmyslov

Zo sklenárstva vyšli v ten istý deň. Robotníci s nimi narábali starostlivo a opatrne. Bolo to desať farebných sklených tabúľ modrej, belasej, zelenej, oranžovej, žltej, červenej […]
9 júna 2021

Rady a výstrahy

„Princ vlastnil nádherný diamant a bol naň náležite pyšný. No diamant sa raz poškodil a zostal nenávratne poškriabaný. Princa udalosť natoľko zarmútila, že sa rozhodol urobiť všetko pre […]
14 júna 2021

Od meditácie ku kontemplácii

„Tri zvedavé žaby z rybníka sa raz vydali na cestu a začali objavovať svet. Neďaleko bolo prekvitajúce hospodárstvo. Svoj prieskum začali na humne. Tam ich však zbadali dve […]
14 júna 2021

Posolstvo sv. Jána od Kríža

Verba docent, sed exempla trahunt.Slová učia, ale príklady priťahujú. Chcel by som sa s vami v krátkosti zamyslieť nad osobnosťou, akou bol sv. Ján od Kríža. Z kuchynskej praxe […]
5 decembra 2022

Prvý deň noveny

Svätý otec, Ján od Kríža, ty si bol podľa svedectva našej Matky Terézie jednou z najčistejších a najnevinnejších duší, aké Boh zachoval na svoju slávu a povýšenie […]
6 decembra 2022

Druhý deň noveny

Svätý Ján od Kríža, ty si bol počas prvej sv. omše obdarovaný neobyčajnou výsadou potvrdenia v Božej milosti a nedopustil si sa nikdy ťažkého hriechu. Vypros nám […]
7 decembra 2022

Tretí deň (7.december)

Svätý Ján od Kríža, ty si žil vo veľkej dôvernosti s anjelmi neba, ktorí ti dokonca očividne slúžili v potrebách a pomáhali v ťažkostiach. Ochraňuj naše duše, […]
8 decembra 2022

Štvrtý deň (8.december)

Svätý Ján od Kríža, ty si sa radoval, že ti bolo dané tak veľa duší vytrhnúť z pút hriechu a odovzdať ich do rúk Spasiteľa sveta. Nech […]
9 decembra 2022

Piaty deň (9.december)

Svätý Ján od Kríža, premožiteľ zlých duchov, ty si dostal od Boha moc nad nimi, aby si oslobodil duše spútané v ich osídlach. Pre našu bezpečnosť rozkáž […]
10 decembra 2022

Šiesty deň (10.december)

Svätý Ján od Kríža, milovaný Syn Panny Márie. Ona ťa obdarovala láskou, zjavila sa ti a do srdca ti vliala Boží pokoj a radosť. Pre tieto neobyčajné […]
11 decembra 2022

Siedmy deň (11.december)

Svätý Ján od Kríža, milujúci nadovšetko Ježiša, ty si dostal kňazskú milosť pestovať Ježiša vo svojich dlaniach. Pre tvoju lásku k Ježišovi Ťa prosíme, pomôž nám, aby […]