Bosí bratia Preblahoslavenej
Panny Márie z hory karmel

"Plný som horlivosti za Pána Boha zástupov!"

Duch. obnovy


No Post found

Aktuality


Tajomstvo Panny Márie  
S poznaním charizmy Karmelu súvisí poznanie tajomstva Panny Má­rie. Musíme si uvedomiť, že tajomstvom Panny Márie je jej vnútor­ný život,
Read more.
Samota
Človek, ktorý je čistý, môže vidieť Boha. Môže kontemp­lovať, môže sa opravdivo modliť. Preto je pre nás nevyhnutná čis­tota. Ale
Read more.
Pokánie
Kedysi bolo pýchou mnícha, keď bol kajúcnikom. Keď napríklad otcovia púšte išli na púšť, kde mali vo zvyku tráviť niekedy
Read more.
Panna Mária a Karmel
Veľkou témou Karmelu je Panna Mária. V spiritualite Karmelu má Mária svoje osobitné miesto. Titul, ktorým Karmel obdaril Máriu, je
Read more.
Modlitba
Prvú karmelitánsku regulu napísali ľudia, ktorí žili v čistote srdca. V čistote, ktorá nie je len čistotou od hriechu, ale
Read more.

Zaujímavosti


Audio

Video

Knihy

Misie

Galéria

Povolanie

Novinky

Mapa

Email


Banská Bystrica

Košice-Lorinčík

Staré Hory

Detva

Košice

(c) 2012 - 2018 DH & Bosí Karmelitáni 
admin@bosikarmelitani.sk
ochrana osobných údajov