Novéna a odpustová slávnosť k Panne Márii Škapuliarskej Banská Bystrica

7. – 16. 7. 2022

Milí naši priatelia,             

asi nikto z nás si nepredstavoval, že sa toho dožije – vojny len kúsok od našich hraníc. Bedákanie nemá zmysel, ale v kútiku srdca nikomu do smiechu nie je. V duchovnom zmysle môžeme pokojne povedať, že duchovná vojna sa veľmi konkrétne prejavila navonok. A napriek tomu došlo k tomu, že neočakávaný útok vyvolal neočakávanú duchovnú reakciu, ak neberieme do úvahy ochotu našich ľudí konkrétne pomôcť ukrajinským utečencom, najmä matkám s deťmi.  Tou duchovnou reakciou, ktorou Svätý Otec František zaskočil celý kresťanský svet, bolo Zasvätenie Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Neskromne sa priznávame, že Karmel zastúpený sestrou Luciou mal tú česť  sprostredkovať posolstvo Panny Márie celej Cirkvi a svetu ešte v priebehu minulého storočia. Veľké zlo vyprovokovalo ešte väčšie dobro, a my veríme, že jeho duchovná sila prekoná zdanlivo nezastaviteľné sily deštrukcie a rozvratu rodín a celého sveta. Keďže duchovná podpora veriacich práve teraz je veľmi potrebná, pripravili sme pre Vás malý darček, CD Balady a piesne z Karmelu, aby ste sa naplnili nielen televíznymi či rozhlasovými správami o vojne, ale aj textami a melódiami, ktoré v nás posilňujú vieru a radosť zo spoločenstva s Bohom. Pravá realita nie je predsa iba to, čo vidíme v televízii a na internete. Potrebujeme si zachovať duševnú rovnováhu a vnútorný pokoj. Ak Vás v tomto smere aspoň trošku posilnia Balady a piesne z Karmelu, budeme veľmi radi.

                                                       

 

Cheme Vás pozvať na novénu k Panne Márii Škapuliarkej, ktorá bude na kalvárii v Banskej Bystrici-Kalvária každý deň o 18:30 okrem nedele kedy bude sv. omša o 15:30. Celou novénou vás budú sprevádzať bratia karmelitáni.

16.07.2022 slávnosť Panný Márie Škapuliarskej budeme sláviť o 15:30 v Banskej Bystrici- Kalvlária a sv. omšu a príhovor bude mať o. Stanislaw Miernik, Bosý karmelitán.

  


Za všetky vaše prosby a úmysli, ktoré nám nižšie napíšete, budú slúžená sv. omša 23.7.2022 o 10:30 a budeme sa aj za nich modliť počas Púte na Starých Horách.


  Prosba o podporu

  Kláštor bosých karmelitánov Banská Bystrica
  Stanislav Jaloviar
  SK12 8360 5207 0042 0618 3795
  swift: BREXSKBX
  Mbank

  Drahí naši priatelia a dobrodinci. Ďakujeme za vašu priazeň a prajeme vám všetkým na príhovor sv. Jozefa a Škapuliarskej Panny Márie pevné zdravie a Božie požehnanie. Uisťujeme vás o našich modlitbách. Ďakujeme, že vás máme a máme vás radi.

      Bosí karmelitáni zo Starých Hôr a Banskej Bystrice