Kvet Karmelu – Pieseň

Flos Carméli, vitis florígera,
splendor cæli, Virgo puérpera
singuláris.

Mater mitis, sed viri néscia,
carmelítis esto propítia,
stella maris.

Radix Iesse gérminans flósculum,
nos adésse tecum in sæculum
patiáris.

Inter spinas quæ crescis lílium,
serva puras mentes fragílium,
tuteláris!

Armatúra fortis pugnántium,
furunt bella, tende præsídium
scapuláris.

Per incérta prudens consílium,
per advérsa iuge solátium
largiáris.

Parádisi clavis et iánual
fac nos duci, quo, Mater, glória
coronáris.

Mater dulcis Carméli dómina,
plebem tuam reple lætítia
qua beáris. Amen.

Kvet Karmelu, réva zakvitnutá,
žiara neba, Panna, čo hriech spúta,
klenot hory.

Prečistá Matka a vzácna žena,
Karmelu zostaň vždy naklonená,
Hviezda morí.

Jesseho koreň klíči do kvetu,
príjmi nás k_sebe, našu obetu,
láskou horí.

Uprostred tŕňov rastieš, ľalia,
pred špinou duše obráň, Mária,
slabých, chorých.

Škapuliar dávaš – záštitu svoju,
si mocná pevnosť, veď žiadne zlo ju
nerozborí.

Bezradným poraď láskavo, múdro,
v nešťastí poteš boľavé vnútro,
mierni spory.

Kľúč, Brána raja, túžime stráviť
nádhernú večnosť pri Matke slávy
aj pokory.

Šľachetná Matka, Karmelu Pani,
radostné srdce po zmŕtvychvstaní
nám otvoríš. Amen.