O jubileu, prázdnej hlave a modlitbe na asfalte

Bola raz jedna slovenská bosá karmelitánka, ktorú Duch Svätý zavial z Košíc do kláštora bosých karmelitánok v poľskom Zakopanom. Prežila tam požehnaných dvadsať štyri rokov. Už-už sa pripravovala na oslavu 25. výročia svojho pobytu v Karmeli, keď na jeseň pri odstraňovaní lístia zo strechy záhradného domčeka spadla z výšky asi dvoch metrov na zem a spôsobila si veľmi rozsiahle krvácanie do mozgu. Lekári jej nedávali šancu na uzdravenie, predpovedali, že sa môže zobudiť a iba vegetovať, ale spoločenstvo sa nevzdalo. Prosba o modlitbu za sestru Kláru obehla skoro celý kláštorný svet, keďže Poliaci žijú a obchodujú skoro všade. Svätý Peter iste musel vypnúť domofón na nebeskej bráne…

Sestra Klára sa teda zobudila a bosé karmelitánky zažili zázrak jej uzdravenia a skoro normálnej komunikácie, menšie tiky na ľavom líci by mala zmierniť vhodná rehabilitácia. Po  operácii lebky si sestra musela chrániť hlavu špeciálnou prilbou skrytou pod velónom, a keď si poklopala po hlave, ozval sa sympatický dutý zvuk s jej komentárom: Mám prázdnu hlavu… 😊 Všetci pozvaní hostia na vlastné oči videli veselú i dojatú sestru Kláru ako na záver sv. omše v nedeľu 25. júla 2021 rozochveným hlasom ďakovala Bohu, lebo je dobrý a nás prítomných uisťovala, že každého nosí vo svojom srdci.

Traja slovenskí bosí karmelitáni zažili pri návrate zo Zakopaného do Banskej Bystrice ďalší prejav Božej starostlivosti. Pred Vyšným Kubínom sa začal ozývať z ľavej strany auta podozrivý bubnujúci plechový zvuk. Odbočili na odpočívadlo, šofér otáčal ľavým kolesom a dvaja spolujazdci v habitoch kľačali pred autom na asfalte, skláňali hlavy k zemi a usilovali sa objaviť pravdepodobnú príčinu poruchy. Vtom k nim odbočilo robustné BMW s trstenskou ŠPZ, zaparkovalo a z auta vyšiel usmievavý Oravák s manželkou modliacou sa ruženec. Chlap im podal ruku a zahlásil: „Keď som vás videl, povedal som si – Tak títo sa iste nemodlia…“ Obliekol si montérky a po krátkej obhliadke objavil a odstránil poškodený plechový kryt na ľavom kolese.  

Buď požehnaný, nebeský Otče, za Kláru aj obetavého oravského Samaritána…