Novéna a odpustová slávnosť k Panne Márii Škapuliarskej Košice-Lorinčík

7. – 16. 7. 2021

Milí priatelia, prijmite aj tento rok pozvanie k účasti na novéne od 7. do 15. júla. Počas nej a zároveň v deň samotnej slávnosti 16. júla budú sv. omše o 18.00 hod. Vzhľadom na pandemické opatrenia, ktoré  sa postupne uvoľňujú a podľa vašich možností sa môžete zapojiť do novény buď osobne, alebo prostredníctvom priameho prenosu o 16.45 hod. na: www.youtube.com; kanál: Kláštor bosých karmelitánov Lorinčík. 

Už tradične vám pozývame aby ste nám nižšie napísali svoje Úmysly modlitieb k Panne Márii Škapuliarskej, na ktorú môžete napísať svoje prosby a poďakovania, ktoré chcete zveriť jej orodovaniu. Na tieto úmysly budeme počas novény slúžiť denne sv. omšu. Kartičku nám obratom pošlite na našu poštovú adresu alebo svoje prosby a poďakovania môžete poslať cez email: lorincik.karmel@gmail.com, prípadne cez internetovú stránku: www.lorincik.bosikarmelitani.sk. V prílohe nájdete aj pozvánku na Celoslovenské stretnutie ctiteľov škapuliara na Starých Horách. Ani tento rok sme na vás nezabudli, a preto od nás prijmite aj nové číslo časopisu Listy z Karmelu, kde sa venujeme téme karmelitánskeho škapuliara. Sme radi, že ste s nami  a tešíme sa do skorého videnia, počutia alebo zakývania cez obrazovku buď u nás v Lorinčíku alebo  na Starých Horách. 

Drahí naši priatelia a dobrodinci. Modlíme sa za vás a zverujeme vás pod ochranu Panny Márie, Kráľovnej Karmelu: Mária, buď nám aj im pomocou v  ťažkých chvíľach, vypros nám všetkým silu, aby sme dokázali úplne a bezhranične dôverovať tvojmu Synovi. Amen.

vaši bratia Rudolf, Miroslav, Miloš, Andrej

Tu možete napístať svoj úmysel

    Prosba o podporu

    Kláštor bosých karmelitánov Košice-Lorinčík
    SK41 0200 0000 0026 4934 9054
    swift: SUBASKBX
    Všeobecná úverová banka