Pozvánka na novény a slávnosť Panny Márie Škapuliarskej na Slovensku

Múdrosť, ktorú nám chce Mária vštepiť do srdca, spočíva v postoji cvičenia sa v stálosti. Diabol  je pokorený, keď vidí, že pri opakovanom pokušení nestrácame dôveru a neupadáme do paniky. Zveriť sa do rúk Márie je najlepšou zbraňou proti zlému duchu. Hoci má diabol možnosť škodiť, vie, že ak sme sa vedome odovzdali Márii, bude to mať s nami oveľa ťažšie. 

Milí priatelia, prijmite aj tento rok pozvanie k účasti na novéne od 7. do 15. júla. Počas nej a zároveň v deň samotnej slávnosti 16. júla budú sv. omše.  Vzhľadom na pandemické opatrenia, ktoré  sa postupne uvoľňujú a podľa vašich možností sa môžete zapojiť do novény buď osobne, alebo prostredníctvom priameho prenosu.

Tu sú pozvánky na naše slávnosti

v našich Kláštoroch

Banská Bystrica

Bratislava

Košice-Lorinčík

Staré Hory

na iných miestach

Domaníža

GaboltovNitrianské Pravno

Stropkov

Topolčianky