Stretnutie mníšok Federácie krakovskej provincie

V dňoch 7. až 11. júna 2021 sa konalo formačné stretnutie Federácie bosých karmelitánok krakovskej provincie.

Ako hovorí P. Krzysztof Górski, bosý karmelitán, asistent Federácie sestier bosých karmelitánok – V Przemyśli sa konalo formačné stretnutie vonkajších sestier Krakovskej provincie, ktoré zahŕňajú niekoľko diecéz južného Poľska, Ukrajiny, Českej republiky a Slovenska. Prišli sa stretnúť a zdieľať svoje život v svojich komunitách.

Federácia sestier bosých karmelitánok je na druhej strane zväzkom kláštorov rovnakej duchovnosti, rovnakej charizmy. Štruktúra federácie je veľmi jednoduchá. 3. decembra sa mníšky stretli v kláštore vo Wadowiciach, zvolili si svoju federálnu predstavenú a zvolili tiež radu federácie vrátane formátorku federácie. Svätá stolica, ktorá počúvala návrhy sestier, ktoré hlasovali v tajnom hlasovaní, vymenovala asistenta, ktorý sa má starať o túto federáciu, dohliadať na formáciu a na niektoré hospodárske záležitosti a koordinuje prácu federácie – vysvetľuje P. Krzysztof.

Stretnutie bolo do 12. júna. Počas neho sestry počúvali prednášky, zúčastňovali sa na stretnutiach v skupinách a dozvedeli sa o dokumentoch kongregácie pre zasvätený život týkajúcich sa federácie mníšok. Našiel sa aj čas na spoznávanie okolia vrátane svätyne v Kalwarii Pacławskej.