5. deň novény k Duchu Svätému

Nechajme Boha pôsobiť cez nás

On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. Jn 21, 6

Nie je ľahké vzdať sa svojich vlastných plánov, predstáv, dokonca aj tých, ktoré sú vlastnou svätosťou a posvätením. Avšak iba tým, že konáme Božiu vôľu, pracujeme akoby „na Ježišov príkaz“ a konáme iba to, čo chce, môže nás i ostatných posvätiť.

preto sú tieto skutky lásky jednoducho na nezaplatenie a prostredníctvom jedného z nich si duša zaslúži viac a získa väčšiu hodnotu, ako by mohla dosiahnuť dielom celého svojho života, nech je to už najväčšie, ale bez tejto premeny. Všetky jej činnosti sú preto božské, pretože je rozrušená a koná pod vplyvom Boha.

Ján od Kríža – Živý plameň lásky 1,3

Otče náš…

Zdravas Mária…

Sláva Otcu…

Nevesta Ducha Svätého, oroduj za nás!