4. deň novény k Duchu Svätému

Božia láska, ktorá premieňa a osvecuje

Ale otec povedal svojim sluhom: „Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Lk 15,22.

Iba Duch Svätý – Božia osobná Láska, môže urobiť všetky, že naše skutky, celý náš život bude svätým a hodným neba a večneho života s Bohom.

Duch svätý. Duša Ho cíti nielen ako oheň, ktorý ju obklopil a premenil na sladkú lásku, ale aj ako oheň, ktorý v nej horí a robí z nej plameň, ako sama hovorí. Zakaždým, keď tento plameň vybuchne, ponorí dušu do slávy a osvieži ju hojnosťou Božieho života.

A to je to, čo Duch Svätý koná v duši premenenej na lásku, že jej činy, ktoré sa vzbudzujú vnútorne , osvecujú ju a sú pochodňami lásky. V tejto láske miluje jednotná vôľa duše na najvyššej úrovni a stáva sa jedným s týmto plameňom.

Ján od Kríža – Živý plameň lásky 1,3

Otče náš…

Zdravas Mária…

Sláva Otcu…

Nevesta Ducha Svätého, oroduj za nás!