3. deň novény k Duchu Svätému

Túžba po večnom živote

Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!  Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! Kol 3,1-2

Toto očistné pôsobenie Ducha Svätého v našom pozemskom živote nie je nikdy úplné. Vždy budeme musieť zápasiť so silami, ktoré sú v rozpore s Božími. Pôsobenie Ducha Svätého nás však pripraví na duchovné vedenie a prinúti nás zvoliť si, čo sa Bohu v našom živote páči, ak sa tomuto konaniu plne otvoríme.

V božskom zväzku sa duša cíti úplne zapálená a jej vnútro je ponorené do slávy a lásky, takže hlbiny jej bytia sú zaplavené prúdmi slávy, ktoré ju napĺňajú rozkošou, a cíti, že „z jej života prúdia rieky živej vody “, o ktorej hovoril Boží Syn (Jn 7,38). A pretože je tak hlboko premenená na Boha, tak úplne ním ohromená a posypaná toľkými bohatstvami darov a cností, zdá sa jej, že je tak blízko k večnému šťastiu, že ju od neho delí iba jemný závoj.

Vníma tiež, že tento sladký plameň lásky, ktorý v nej horí, kedykoľvek ju obklopí, naplní ju sladkou a mocnou slávou, takže zakaždým, keď ju pohltí má pocit, akoby priniesla svoj večný život a už sa láme závoj smrteľného života.

Ján od Kríža – Živý plameň lásky 1,1

Otče náš…

Zdravas Mária…

Sláva Otcu…

Nevesta Ducha Svätého, oroduj za nás!