Životodarná symbióza #3

Modlitba a život v prítomnosti Bože

Zároveň je dôležité, aby sme sa postupne učili v každej situácii „žiť pod Božím pohľadom“, a teda v Jeho prítomnosti a v istom druhu stáleho dialógu s Ním, pamätajúc na Neho počas svojich činností a všetko prežívali spolu s Ním. Čím viac sa niekto snaží tak robiť, tým ľahšie sa potom bude modliť v čase vyznačenom na modlitbu. Bez problému totiž nájde Boha, keď začína modlitbu, ak Ho pre dobro veci vôbec neopustil. Modlitba ho má viesť do ustavičnej modlitby, nie práve vo význame opakovania akýchsi modlitebných formúl, ale vo význame ustavičného prebývania v Božej prítomnosti.

Život v prítomnosti Božej a pod Jeho pohľadom robí človeka slobodným. Často žijeme pod tlakom pohľadu iných ľudí v tom zmysle, že sa nadmerne zaoberáme ich mienkou zo strachu, že budeme nimi posudzovaní a odmietnutí alebo tiež z túžby vzbudiť u nich uznanie alebo obdiv. Ešte častejšie azda žijeme pod tlakom vlastného pohľadu, ktorý nás najčastejšie vedie do extrémneho pozorovania seba a k seba obviňovaniu či k samo obdivu. Skutočnú vnútornú slobodu však človek nájde len vtedy, ak sa naučí žiť pod objektívnym a spravodlivým pohľadom Božím, ktorý je súčasne vždy pohľadom milujúcim a milosrdným.

Na tému praktizovania „chodenia v prítomnosti Božej“ uprostred rôznych činností veľmi pekne písal sv. Vavrinec od Zmŕtvychvstalého Pána, francúzsky karmelitán žijúci v 17. storočí, ktorý počas mnohých rokov svojho rehoľného života plnil povinnosti kuchára. Vďaka tejto praktike dokázal uprostred najväčšieho návalu práce, uprostred hrncov a kastrólov žiť v hlbokom zjednotení s Bohom a učil túto praktiku iných, o čom svedčia jeho listy osobám, ktorým pomáhal na ich duchovnej ceste.

Zdá sa, že pre veľa osôb zvlášť svetských je z dôvodu ich pracovných alebo rodinných povinností ťažké venovať počas dňa veľa času na modlitbu. Táto praktika prežívania každej chvíle „pod zrakom“ a vo vedomí prítomnosti milujúceho Boha sa môže, aj pri nie dlhom čase venovanom v plnosti pre Pána v modlitbe, stať skutočným prostriedkom dôvernej blízkosti s Ním.