Životodarná symbióza #2

Modlitba a životný štýl

Treba si tiež uvedomiť, že jestvuje istý životný štýl, ktorý uľahčuje modlitbu, ako aj taký štýl, ktorý jej prekáža. Ako totiž môže niekto nájsť prítomnosť Boha pri modlitbe, ak je celý čas rozbehaný uprostred tisícich, často nepotrebných a neraz priam škodlivých činností a vecí, ak ho bezo zvyšku zahlcuje spoločenský život, ak stále musí uspokojovať svoju zvedavosť a márnivosť? 

            Srdce, pohľad a úmysel musia poznať istý druh pôstu a odvolávať sa naň v tom všetkom, čo by nás mohlo oddialiť od Boha. Pravdaže nie spôsobom života bez akýchkoľvek chvíľ uvoľnenia alebo aj zábavy. Je však veľmi dôležité, aby sme sa vždy dokázali potom vrátiť k  Bohu, ktorý našu osobu integruje, a všetko prežívať s Ním. 

            Je potrebné tiež vedieť, že tým, čo nesmierne praje rozvoju modlitby, je úsilie, aby sme všetko, čo sa nám stane, prijímali s úplnou odovzdanosťou v plnosti pokoja a dôvery. Je potrebné v živote veriť v to, čo píše sv. Pavol v Liste Rimanom, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. (Rim 8, 28)

            Preto sa treba usilovať žiť prítomnú chvíľu, neznepokojovať sa minulosťou ani nedovoliť potopiť sa v starostiach o zajtrajšok, snažiť sa robiť každú vec s pokojom, netrápiť sa v tom istom čase o inú vec. Nie je to zaiste ľahké, ale snaha prináša požehnané ovocie.