Symboly Terézie – Nebo

Len čo som dorazila do kostola, zmocnilo sa ma veľké vytrženie. Zdalo sa mi, že sa otvorili nebesia, nielen akýsi vstup do nich, ako som to videla inokedy. Sprítomnil sa mi trón, o ktorom som Vám, Vaša milosť, povedala, že som ho videla aj inokedy, a  iný nad ním; s  pomocou istého poznatku, ktorý nedokážem vyjadriť, som pochopila, aj keď som to nevidela, že tam prebýva Božstvo. 

(KŽ 39, 22)  KŽ – Kniha života

Ako je v nebi?  Samozrejme, to presahuje naše predstavy, náš spôsob vnímania prispôsobený prijímaniu skutočností existujúcich na tomto svete. Nebo je predsa celkom iný, po všetkých stránkach iný svet, lebo je Boží, a nie ľudský. Dôležité a príznačné je to, že svätá mala túto víziu v kostole, kam sa vybrala napriek veľmi zlému počasiu. Môžeme povedať – odmena za vytrvalosť, svedomitosť, dôslednosť v nasledovaní Pána. Boh akoby hovoril: pozri, Terézia, aký je zmysel a cieľ tvojho života, kde je tvoj príbytok, kde je tvoja pravá vlasť. Boha nevidela, lebo predsa ten, kto ho videl, nemôže ostať nažive.  Videla jeho trón celý zo zlata, ktorý niesli, ako sa jej zdalo, evanjelisti, a vôkol neho zástupy prekrásnych anjelov, s tvárami vyžarujúcimi nadpozemské svetlo. Aj keď často vídavala anjelov, títo boli neporovnateľne krajší. Stojí za to zaznamenať ešte niečo. Tento opis sv. Terézie je podobný tomu, aký nájdeme v Zjavení sv. Jána. Z toho plynie záver: Božie slovo je pravda, nie klamstvo. Na druhej strane, aj Teréziina vízia je autentická, lebo neodporuje učeniu Cirkvi ani Božiemu slovu. Osoba, ktorá videla také veci, sa už nemôže pripútať k niečomu, čo je z tohto sveta, bolo by to nezmyselné, a dokonca smiešne. Chceš teda vedieť, ako a čo je v nebi, aký je Boh? Svätá Terézia by povedala: Čítaj Božie slovo a dostaneš informácie z prvej ruky, lebo sa to dozvieš od Toho, ktorý v ňom od vekov prebýva.  

Obrázok od Stefan Keller z Pixabay